Bokslut för miljöarbetet

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

I april godkändes en sammanställning av miljöarbetet för perioden 2016-2019 i kommunstyrelsen. 

Dokumentet är kopplat till det miljöpolitiska program som gällt under perioden, med särskild redovisning till de politiskt prioriterade programmålen i det programmet:

  • Bidra till hållbara och klimateffektiva resor
  • Främja energieffektivisering och förnybara energikällor
  • Värna det öppna landskapet och ett hållbart brukande av mark och hav
  • Utveckla naturvård och friluftsliv för en attraktiv kommun
  • Utveckla kommunens systematiska miljöarbete

Inför 2020 saknas för närvarande rutiner för hur miljöarbetet ska följas upp.

Läs uppföljningsrapporten av det miljöpolitiska programmet 2016-2019 i sin helhet. 

  Sidan skapades: