Fler solceller på kommunala tak

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kungälvs kommun lokaler blir alltmer solcellsbeklädda. I början av året invigdes den 6:e kommunala solcellsanläggningen på Kareby skola, i samband med tillbyggnationen av den intilliggande förskolan.

Tabellen sammanfattar läget idag:

Beräknad årsproduktion (kWh)

Kungälvs stadshus 101 900
Björkängens förskola 28 100
Sparråsskolan 70 200
Sparråshallen 95 600
Solängens förskola 3 000
Kareby skola 12 000
TOTALT 310 800

Årsproduktionen från solcellerna motsvarar cirka 1 % av kommunförvaltningens elförbrukning. För några år sedan togs en rapport fram som visar potentialen när det gäller solceller på kommunens befintliga fastigheter. Rapporten visade på att det finns 23 lokaler som preliminärt bedöms lämpliga att förses med solceller. Den möjliga produktionen beräknades till 2 245 000 kWh, så troligen kommer fler kommunala tak att användas för detta framöver. Just nu studeras två möjliga tak närmare i samarbete med Kungälv Energi.

Intresset för solceller har ökar kraftigt i takt med att priserna rasat. Kungälv Energi erbjuder hjälp i hela processen när det gäller solceller, läs mer om den processen här.

 

  Sidan skapades: