Full action i våra naturreservat

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Västkuststiftelsen ansvarar för skötsel av statliga naturreservat i länet. I Kungälv finns 21 stycken. Dessutom har vi det kommunala naturreservatet Fontin.

Ett samtal med Lars Jacobsson på Västkuststiftelsen visar vilket omfattande arbete som läggs ner för att tillgängliggöra reservaten och att utveckla naturvärdena. Kolla in den här digra listan på det som genomförts senaste halvåret och planeras under 2020.

 • Nordre älvs estuarium – Nytt stängsel har anlagts vid Glose för beteshagarna. Där har även ett fikabord placerats ut. Den delen av reservatet är inte så känd så Västkuststiftelsen undersöker nu även möjligheten att anlägga en parkering där. Överön ingår i samma reservat. Där har två fikabord placerats ut, vandringleden har förbättrats och markerats tydligare. Även ny skyltning.
 • Hålta. Det nyanlagda stigsystemet är nu helt färdigt. I april kommer stigarna att mätas upp och vägvisningsskyltar kommer att placeras ut.
 • Hållsungamyren. Efter sommaren kommer en ny stig att anläggas så att man kan gå runt myren. Parkeringen ska förbättras. Dessutom kommer dammen att slås så att det blir en öppen vattenyta. Ett fågeltorn kommer också att byggas och beteshagarna får nya stängsel..
 • Kärna bokskog. En ny kompletterande vandringsled kommer att anläggas till hösten.
 • Älgön. Ljungbränning 5 hektar har skett under mars månad, för att bränna bort den vedartade gamla ljungen och förbättra betet. Under hösten ska ett 50-tal nya vägvisningsskyltar sättas upp på Älgön.
 • Gullbringa. Stigsystem planeras, eventuellt genomförs detta inte 2020, men istället 2021.
 • Svartedalen – Det pågår ett särskilt projekt med restaurering av Bohusleden, som sträcker sig genom hela Bohuslän, bland annat genom Svartedalen. Där är det just nu en hel del jobb med att dra om Bohusleden på några sträckor, i samverkan med kommunens arbetsmarknadsenhet. En ny Svartedalskarta är på gång, där stigarnas längder är mer korrekt inmätta. Under 2020 kommer hela Svartedalens alla stigsystem att inventeras, med avseende på behov av röjning, markering, spångar, borttagande av vindfällen m.m. En 50 meter ny spång ska anläggas mellan Nöjevattan och Korsevatten.
 • Marstrand, ny vandringsled 2 km byggs under hösten 2020 på södra Koön. Parkering är byggd sedan tidigare. Dessutom pågår översyn av Prome Mare-leden på norra Koön.
 • Ormo. Parkering och vandringsled ska byggas. Planerar även förbindelse från kyrkoruinen i Ytterby till Ormo.
 • Göta – Nordre Älvs dalgång. I Klosterkullen, som är en del av reservatet slutförs ett LONA-projekt under hösten 2020. En ny parkering, ny skyltning, ny stig samt två fikaplatser kommer att anläggas. Området kommer även att röjas, och Klosterkullen som stått utan skötsel ett par år kommer därefter att driftas av Västkuststiftelsen, som en del av den vanliga reserbvatsskötseln.
 • Tofta. Den nya vandringsleden kommer att vara helt färdigställd till sommaren. Dessutom sker stängsling runt det bostadshus som ligger i reservatet.
 • Marieberg. Omstängsling för betesdjur vid parkeringen sker innan sommaren. Till hösten omstängsling av stora delar av övriga resrervatet.
 • Fästningsholmen – Trots att detta inte är naturreservat har Västkuststiftelsen sponsrat med 150 nya ekstolpar som ska sättas upp istället för de gamla i stängslingen.

 

Mer information om alla våra naturreservat hittar du på länsstyrelsens webbplats. 

 

  Sidan skapades: