Green building A Z

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Under hösten avslutas EU-projektet Green Building A-Z. Det är ett projekt som Kungälvs kommun deltagit i under tre år som handlar om minskad energiförbrukning i fastigheter. Från Norge, Danmark och Sverige har en tiotal olika parter deltagit med syftet på olika sätt arbeta med energibesparingar i byggnader.

Johannes Pelz är teknisk förvaltare på Kungälvs kommun. Han berättar att syftet med Kungälvs deltagande var att ta fram ett koncept för hur kommunen ska arbeta med åtgärder för energieffektivisering vid renovering av fastigheter. Som pilotprojekt har kommunen renoverat Solängens och Ängsblommans förskolor och då bland annat bytt belysningsarmaturer och ventilationsaggregat, uppdaterat styrsystem för värme och ventilation samt installerat solceller. Elförbrukningen är efter att de flesta åtgärderna är genomförda 66 kWh/m2, vilket är en minskning med cirka 44 %. De installerade solcellerna innebär ytterligare besparad elenergi.

Förutom genom att praktiskt genomföra energieffektiviseringsåtgärder på de båda förskolorna har kommunen ökat sin kunskap om energieffektivisering genom att delta på projektets nätverksträffar och studiebesök. Dessutom har kommunens drifttekniker gått på fyra utbildningstillfällen inom ramen för projektet. Detta innebär en stor nytta för energieffektiviseringsarbetet även i kommunens övriga fastigheter. Kommunen har också tagit emot studiebesök från Aalborgs kommun. "För ett 30-tal kommunanställda fick vi visa upp våra båda pilotförskolorna och Sparråsskolan" berättar Johannes stolt. "De fick ta del av våra tekniska lösningar och arbetssätt, vilket förhoppningsvis kan vara nytta för dem i kommande projekt".

Kungälvs kommun har framförallt haft utbyte med Lidköpings kommun som är den andra svenska kommunen i projektet. Tillsammans har de också arbetat med beteendeförändringar för minskad energiförbrukning inom förskolan. De har bland annat tagit fram ett koncept de kallar för Energistacken där barnen får lära känna myror som visar hur man kan spara energi. Myrorna sätts upp på platser för att fungera som ett kom-i-håg för att exempelvis släcka lampan eller stänga av torkskåpet.

Se bild på energistacken här. (pdf)

 

  Sidan skapades: