Omställning Kungälv årets hållbarhetsstipendiat

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Vinnare av 2019 års stipendium för hållbar utveckling är Omställning Kungälv. Utdelning av priset sker vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 6 februari 2020. 

Priset på 10 000 kr går till Omställning Kungälv med följande motivering:

"Omställning Kungälv startade 2013 som en del av den globala omställningsrörelsen. De jobbar engagerat med att sprida kunskap och inspirera människor till att stötta omnställningen till ett mer hållbart samhälle. Detta sker med informationsinsatser, egen kompetensutveckling och praktiskt arbete. 

Omställning Kungälv har arrangerat flera föreläsningar omhur allvarligt hot, som klimatförändringaroch förlust av biologisk mångfald, kan lösas genom samhällsomställning. Genom detta har de bidragit till att öka medvetenheten om att samhället snabbt behöver ställas om. Dessutom att det finns stora möjligheter för oss att må bättre i ett förändrat samhälle."

Vinnare av stipendiet beslutas av utskottet för bildning och lärande. Stipendiet är avsett att uppmuntra insatser som bidrar till en hållbar utveckling lokalt eller globalt. Det ska delas ut till en person som är bosatt och/eller verkar i kommunen eller på annat sätt har anknytning till kommunen. Stipendiet kan även delas ut till företag eller organisationer i kommunen. 

  Sidan skapades: