Kungälvs utsläpp minskar - men inte tillräckligt snabbt

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Amazonas brinner, Arktis smälter och havet försuras. Enligt FN:s klimatpanel IPCC krävs "långtgående förändringar utan motstycke, ur alla samhällsperspektiv" för att undvika klimatkollaps. Hur går det då med klimatarbetet i Kungälv?

Statistiken visar att Kungälvs utsläpp av koldioxid har minskat med 44 % per invånare mellan 1990-2017. Det innebär att vi redan klarat kommunens mål till 2020. Kommunfullmäktige i Kungälv har antagit följande mål om minskning jämfört med 1990:

  • 2020: - 40 %
  • 2030: - 60 %
  • 2040: - 80 %
  • 2050: - 100 %

Grafen ovan visar utvecklingen när det gäller kommunförvaltningens egna utsläpp. Även de utsläppen minskar. Minskningen mellan 2005-2018 är 61 %. Kommunfullmäktiges antagna mål innebär en minskning med 75 % till 2020.

Utsläppen 2018 fördelas på:

  • Fordon 557 ton
  • Marstrandsfärjan 319 ton
  • Oljeuppvärmning 66 ton

I siffrorna både för den geografiska kommunen och kommunförvaltningen ingår endast de direkta utsläppen, inte de indirekta, t ex från konsumtion och utlandsresor.

Sammanfattningsvis minskar utsläppen både i den geografiska kommunen och i förvaltningen. Det går dock inte tillräckligt snabbt. Naturvårdsverket bedömer att utsläppen måste minska (extern länk) med 5-8 procent per år om det svenska klimatmålet till 2045 ska kunna nås. Utsläppsminskningarna behöver även omfatta våra indirekta utsläpp.

  Sidan skapades: