Så gynnas Kungälvs pollinerare

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kungälvs kommun utvecklar ängsytor för att bin, fjärilar och andra pollinerare ska trivas.

Ett sätt att gynna bin, fjärilar och andra pollinerare är att omvandla gräsytor till ängar, där man väntar med att slå växtligheten tills blommorna blommat ut. Under senare år har Kungälv utvecklat ängsytor i parkskötseln. Under 2018 tillkom 2500 m² vid Resecentrum och i Kongahälla. Totalt finns därmed 3400 m2 ängsytor. I år kommer ytterligare 10 000 m² ängsyta att skapas mellan Kungälvs sjukhus och E6.

Lissi Andersson och Hanna Bäck på Trafik-gata-parkenheten berättar om hur de jobbar i övrigt för att gynna våra pollinerare:

- Vi tittar på fler lämpliga ytor som vi kan omvandla till ängsmark, berättar Lissi Andersson på Trafik-gata-parkenheten. Allt fler medborgare har uppmärksammat vikten av att gynna pollinerare och i flera fall kommit in med förslag till kommunen om att man inte behöver klippa gräset överallt.

- Vi gör även annat. På flera ytor har fröblandningar med ängsblommor planterats. Vi har även ökat antalet planteringar med perenna blommande växter i våra parker. Det finns idag betydligt fler blommande växter än för några år sedan, berättar Hanna Bäck. Vi försöker även välja växter som är särskilt positiva för pollinerare och som blommar vid olika tider på säsongen.

- En kommande insats blir att vi kommer att satsa på att anlägga boplatser för vildbin och andra pollinerare, s k bihotell. Sedan tidigare har vi flera bikupor för honungsbin, men vi vill gynna även den vilda faunan.

  Sidan skapades: