Ännu smartare äldreboenden

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Solhaga äldreboende i Kode är ett av 16 äldreboenden som deltar i ett samarbetsprojekt inom Göteborgsregionen (GR). Deltagande äldreboenden får hjälp av en coach från GR att ta fram och genomföra egna handlingsplaner för att minska inköp och sopmängder. Det minskar både miljöbelastningen och kostnaderna.

Görel Bini Gustafsson, som är enhetschef på Solhaga berättar att arbetet startade i våras. "Vi har mätt matavfallet från den mat som serveras på enheterna. Det visade sig vara 570 kg per månad, det vill säga 11 kg per boende. Nu tittar vi tillsammans med köksansvariga på hur vi kan minska svinnet. Vi hoppas kunna anpassa de levererade mängderna mat så att vi får ner matsvinnet under hösten."

Andra åtgärder som nu genomförs är byte från kolsyrat flaskvatten till kolsyrepatroner, byte till tvättbara tygunderlägg i sängarna, flergångsmuggar för medicindosering, flergångshaklappar samt tvättlappar av frotté istället för engångstvättlappar. Om man hittar lämpliga tygservetter på marknaden kommer de att ersätta dagens pappersservetter.

-Vi jobbar vidare under hösten med att utveckla vår handlingsplan och äldreboendets olika enheter testar olika anpassningar av arbetssätt, säger Görel Bini Gustafsson.

Det pågående projektet inom Göteborgsregionen är en fortsättning på ett framgångsrikt pilotprojekt på Sekelbo äldreboende i Göteborg. Genom ändrade rutiner och inköpsvanor minskade de årliga kostnaderna kopplade till inköp och avfallshantering där med 143 000 kronor. Förändringar i måltider och nya rutiner för inkontinensskydd bidrog även till att boende upplevde en förhöjd livskvalitet. Utöver detta så sänktes stressnivån hos personalen på grund av avfallsminskningen, eftersom den innebar mindre avfall och mindre hantering av engångsartiklar.

GR bjuder nu in alla äldreboenden som inte deltagit i första omgången i detta projekt till en ny möjlighet att delta med start i höst. Anmälda från Kungälv hittills är Gläntan och Kaprifolens äldreboenden i Kärna samt Ytterbyhemmet. Verksamhetens mål är att alla Kungälvs äldreboenden ska ta efter detta arbetssätt framöver.

Läs mer om GR:s projekt Resurssmart äldreboende. 

Läs mer om Göteborgs framgångrika arbete med att minska avfall på äldreboende och i andra verksamheter. 

  Sidan skapades: