Så mycket bättre blev strandstädningen under 2018

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Strandstädningen som sker årligen i Kungälv utökades och blev en stor framgång under 2018. Tolv kustkommuner från Kungsbacka i söder till Strömstad i norr har samarbetat under organisationen Ren och Attraktiv Kust och åratal av lobbyarbete har nu gett resultat. I statsbudgeten tillsattes medel som kommuner kunde söka för att utveckla sin strandstädning. Bohusläns kommuner sökte gemensamt ett bidrag via Västkuststiftelsen och Kungälv tilldelades 790 000 kronor i statsbidrag.

Tack vare detta har en tydlig utveckling av strandstädningen skett under året:

  • Arbetsmarknadsenheten anställde en extra båtförare på halvtid under 4 månader och en extra deltagare.
  • 9 sommarjobbande ungdomar anställdes och förstärkte arbetsmarknadsenheten.
  • Övergång till miljöanpassat alkylatbränsle till båtarna.
  • Fler föreningar/deltagare än någonsin i Kungälvs samarbete med Städa Sverige.

Kommunens strandstädning består sedan flera år av tre delar:

  • Arbetsmarknadsenheten med två egna båtar och egen personal städar under perioden mars-oktober. Framförallt sker städning på öar utan landförbindelse. Kompletterande städning 2018 har skett av föreningen Strandstädarna, Kungälv Energi samt entreprenör kopplad till Västkuststiftelsen.
  • Idrottsföreningar i samarbete med Städa Sverige får varsitt strandområde att städa. Under 2018 städade de i princip alla delar av kusten där man inte behöver båt och fyra föreningar hade egna båtar och kunde städa vissa öar.
  • Allmänheten bjuds in till att delta i strandstädning i en årlig Kusträddardag i Marstrand i samarbete med Håll Sverige Rent. 2018 års Kusträddardag ägde rum den 5 maj.

Som tabellen nedan visar har 2018 års arbete varit framgångsrikt. Mer skräp, fler deltagare och större del av kusten städad. Förutom städningen längs kustlinjen och skärgården nedan har cirka 10 kilometer längs älvar, sjöar och vattendrag städats under 2018.

Insamlingen 2018 i siffror

Insamlad mängd skräp: 28 490 kg   (2016: 16 580 kg, 2017: 15 780 kg)
Längd städad kustlinje: 32.6 mil (2016: 22,8 mil, 2017: 22,8 mil)
Andel av kustlinje som städats: 93,4 %   (2016: 65,3 %, 2017: 65,4 %)
Städa Sverige – antal grupper: 33 stycken.   (2016: 22 stycken, 2017: 27 st.)
Städa Sverige – antal deltagare: 867 stycken.   (2016: 628 stycken, 2017: 734 st.)
Kusträddardagen – antal deltagare från allmänheten: 105 stycken   (2016: 33 stycken, 2017: 46 stycken)
AME – antal båtdagar: 142 stycken   (2016: 58 stycken, 2017: 42 stycken)

Inför 2019 är målsättningen att hålla städningen på samma nivå. Det förutsätter att statsbidrag kan beviljas på samma sätt, vilket verkar bli fallet.

Läs mer om strandstädningen här. 

  Sidan skapades: