Energistrategi

Energistrategin koncentrerar sig på kommunens interna organisation och de kommunägda bolagen. Den innehåller mål och åtgärder för minskad användning av energi i fastigheter och fordon. Strategin beslutades av fullmäktige 2011.

Förskrift för energianvändning (pdf, nytt fönster).

  Sidan uppdaterades: