Ren kustlinje

Kungälvs kommun deltar i EU-projektet Ren kustlinje tillsammans med andra kommuner och myndigheter i tre länder runt Skagerrak och Kattegatt. Projektet som löper under tre år 2016 till 2018 kommer att utveckla nya smartare och mindre kostsamma metoder, modeller och tekniker för att hantera det marina avfallet effektivare i framtiden.

I Kungälv fokuserar vi bland annat på det marina avfallet under vattenytan i grunda havsvikar. Vi arbetar också med läckaget av näringsämnen och från kommunala och enskilda VA-anläggningar.

Ett delprojekt i arbetet är att vi anlitade dykare för att kartlägga mängden och samla in skräp vid två naturhamnar i kommunen. Allt skräp vägdes och klassificerades. Det skräp som hittades hade mindre andel plast än det som plockas på stränder. Kostnaden för att plocka upp bottenskräp blev också betydligt högre per insamlat kg. Dykprojektet finns samlat i den här rapporten (pdf).

Ett annat delprojekt i Ren Kustlinje är att kommunens samarbete med Städa Sverige för att få idrottsföreningar att delta i städarbetet har utvecklats. Arbetet med Städa Sverige beskrivs i den här rapporten (pdf).

 

Mikroplast fångas med ny metod utvecklad i Kungälv

 

Under hösten 2018 genomförde vi ett fullskaligt test av en ny metod för att fånga mikroplast i avloppsvatten. Testet genomfördes vid en avloppspumpstation i Tega i Ytterby. Läs mer om testet här. 

Projektet Renkustlinje delfinansierades inom strukturfonden för Interreg Öresund Kattegatt Skagerack och avslutades vid årsskiftet 2018-2019.

  Sidan uppdaterades: