Ren kustlinje

Kungälvs kommun deltar i EU-projektet Ren kustlinje tillsammans med andra kommuner och myndigheter i tre länder runt Skagerrak och Kattegatt. Projektet som löper under tre år 2016 till 2018 kommer att utveckla nya smartare och mindre kostsamma metoder, modeller och tekniker för att hantera det marina avfallet effektivare i framtiden.

I Kungälv fokuserar vi bland annat på det marina avfallet under vattenytan i grunda havsvikar. Vi arbetar också med läckaget av näringsämnen från kommunala och enskilda VA-anläggningar.

Ren kustlinje delfinansieras av EU genom den regionala utvecklingsfonden. 

Extern länk till projektets hemsida.

  Sidan uppdaterades: