Strandstädning

Bohusläns stränder är hårt drabbade av plast och annat skräp som flyter iland. Ofta är det skräp från europeiska storstäder som hamnar i floder och flyter ut i havet. Sedan transporteras det av havsströmmar till den svenska västkusten.

Plast är ett stort miljöproblem eftersom den skadar djurlivet. Den blir också störande för alla som vill uppleva den vackra Bohuskusten. På plastpartiklarna fäster olika miljögifter som finns i havsvattnet, som kommer in i näringskedjan och kan påverka oss människor när vi äter mat från havet.

Titta på kortfilmen "Strömmar av plast" som är gjord av Havsmiljöinstitutet för att lära dig mer om plastens inverkan på vår miljö.

Se filmen "Strömmar av plast" 

Kommunalt ansvar

Det är kommunens ansvar att städa stränder och andra naturområden där allemansrätten gäller. Kommunens strandstädning består av tre delar:

  • Arbetsmarknadsenheten städar på kusten med två egna båtar och egen personal under perioden mars — oktober. Framförallt sker städning på öar utan landförbindelse.

  • Idrottsföreningar i samarbete med föreningen "Städa Sverige" städar varsitt strandområde. 

  • Allmänheten bjuds in till att delta i strandstädning under en årlig Kusträddardag i Marstrand i samarbete med organisationen "Håll Sverige Rent".


Regionalt samarbete

Kungälv samarbetar med alla Bohusläns kommuner samt Kungsbacka under ledning av Västkuststiftelsen. Varje år söks gemensamt statliga bidrag och successivt utvecklas städmetoder och omfattning av städningen. Kommunernas representanter träffas regelbundet för att lära av varandra.


Strandstädarkartan

Västkuststiftelsen ansvarar för Strandstädarkartan, där du som privatperson kan rapportera stränder med städbehov, eller visa var du själv har städat. Kartan finns hemsidan för ren & attraktiv kust Bohuslän.


Hjälp till att städa stränder!

Kommunen samarbete med föreningen "Städa Sverige" är viktigt för att klara av städa hela kusten. I april varje år kan idrottsföreningar få in pengar genom att samla skräp längs stränderna. I Kungälv brukar hundratals ungdomar samla ihop flera ton plast. Föreningar som vill vara med kan anmäla sig på Städa Sveriges webbplats.


Kusträddardagen

Sedan flera år arrangerar Kungälvs kommun en kusträddardag där allmänheten bjuds in till Marstrand för att strandstäda. Den genomförs i slutet av april eller början av maj. Kusträddardagen arrangeras i samarbete med Håll Sverige Rent och Städa Sverige.


Resultat från strandstädningen

Arbetet med strandstädning har successivt utvecklats under senare år. Mycket gammalt skräp på områden som inte städats på många år har samlats in. Förutom städning längs kustlinjen och skärgården städas cirka 10 kilometer längs älvar, sjöar och vattendrag varje år.

Insamlingen 2021 i siffror

Strandstädningen är ännu inte över för i år, här ser siffrorna ut hittills. 

  • Insamlad mängd skräp: 17 006 kg (2020: 6 500 kg, 2019: 13 930)
  • Längd städad kustlinje: 32 mil (2019: 29,5 mil)
  • Antal deltagande lag: 39 stycken
  • Antal deltagande föreningar: 13 stycken
  • Antal deltagande personer: 1 175 personer
  Sidan uppdaterades: