Kungälv och planeten - på väg mot en hållbar framtid

Kungälvs kommun driver tillsammans med studieförbund och ideella organisationer evenemangsserien Kungälv och planeten. Det är en serie evenemang som syftar till att inspirera, öka intresset och kunskaperna om miljö- och hållbarhetsfrågor samt att minska kommuninvånarnas miljö- och klimatpåverkan.

  Sidan uppdaterades: