Miljöarbete i Kungälvs kommun

I Kungälv kan du uppleva en fantastisk miljö. Här finns den bohuslänska landsbygden där åkrar och ängar samsas med berg. Här finns vidsträckta skogar och centrumnära strövområden att vandra i. Här finns storslagen kust, mysiga badsjöar och en av Sveriges största älvar.

Kungälv och planeten - på väg mot hållbar utveckling

Kungälvs kommun driver tillsammans med studieförbund och ideella organisationer evenemangserien Kungälv och planeten. Det är en serie evenemang som syftar till att inspirera, öka intresset och kunskaperna om miljö- och hållbarhetsfrågor och att minska kommuninvånarnas miljö- och klimatpåverkan. 

Kungälv och Planeten

 

Kungälvs kommun arbetar på många sätt för att skydda och förbättra miljön.

 • Vi samlar in avfall från hushåll och företag.
 • Vi renar dricksvatten och avloppsvatten.
 • Vi kontrollerar att företag följer miljölagstiftningen.
 • Vi planerar hur marken ska användas och var nya hus får byggas.
 • Vi bygger cykelvägar och laddstationer för miljövänligt resande.
 • Vi sköter parker och naturreservat.
 • Vi anlägger vandringsleder och motionsspår så att fler kan uppleva naturen.
 • Vi åtgärdar vattendrag så att havsöring och andra arter ska trivas.
 • Vi städar bort plast som flyter iland på stränderna.
 • Vi utbildar skolelever om naturen.
 • Vi ger energirådgivning.
 • Vi berättar om miljöläget.
 • Vi sparar energi i våra egna byggnader och fordon.
  Sidan uppdaterades: