Miljömål

Nationella mål

Sveriges riksdag har beslutat om sexton långsiktiga miljökvalitetsmål. De handlar bland annat om Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Hav i balans och God bebyggd miljö. Se gärna www.miljomal.se

 

Kommunens egna miljömål

Kungälvs kommun har många egna dokument som styr miljöarbetet. Där finns detaljerade mål för exempelvis biologisk mångfald, energianvändning och hållbara transporter. En sammanställning av de lokala miljömålen finns i rapporten Miljömål för Kungälvs kommun (pdf, öppnas i nytt fönster).
Här kan du läsa mer om våra styrdokument för miljö.

Kommunfullmäktige har antagit sex strategiska mål för mandatperioden 2015-2018. De visar vilka frågor som är högst prioriterade i det politiska arbetet. Ett av målen är Minskad miljö- och klimatpåverkan.
Här kan du läsa mer om de strategiska målen

 

Regionala mål

Kungälv arbetar nära andra kommuner och organisationer. Vi samarbetar inom Göteborgsregionens kommunalförbund för fördubblat resande med kollektivtrafiken till 2025. Vi stödjer också Västra Götalandsregionens klimatstrategi.

 

Internationella mål

Kungälvs kommun har skrivit under EU:s Borgmästaravtal. Det betyder att vi är en av flera tusen europeiska kommuner som vill bidra till att nå EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser

  Sidan uppdaterades: