Miljöpolitiskt program

Kommunfullmäktige har antagit "minskad miljö- och klimatpåverkan" som ett av sex strategiska mål för denna mandatperiod. För att konkretisera detta mål antog kommunfullmäktige den 21 april 2016 ett Miljöpolitiskt program. Det är ett övergripande styrdokument för kommunens miljöarbete. Övriga miljöinriktade styrdokument är samlade under det miljöpolitiska programmet. Det miljöpolitiska programmet gäller till 2019, då det ska uppdateras.

I dokumentet har kommunfullmäktige särskilt fokuserat på fem programområden där kommunfullmäktige vill se ökade aktiviteter och förbättrad miljö under mandatperioden. Dessa programområden är:

  • Bidra till hållbara och klimateffektiva resor
  • Främja energieffektivisering och förnybara energikällor
  • Värna det öppna landskapet och ett hållbart brukande av mark och hav
  • Utveckla naturvård och friluftsliv för en attraktiv kommun
  • Utveckla kommunens systematiska miljöarbete

Kommunstyrelsen har huvudansvar för att driva arbetet vidare inom programområdena. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för att implementera relevanta programområden inom sin verksamhet. I genomförandet av det miljöpolitiska programmet ska kommunstyrelsen och förvaltningsledningen bedöma behovet av att anta handlingsplaner och rutiner. Förvaltningsledningen ansvarar för att definiera hur samordningen av arbetet med de olika programområdena ska ske inom förvaltningen.

Miljöpolitiskt program 2016-2019 för Kungälvs kommun (pdf, nytt fönster).

  Sidan uppdaterades: