Nyheter Miljö och Hållbarhet

Så gynnas Kungälvs pollinerare

Kungälvs kommun utvecklar ängsytor för att bin, fjärilar och andra pollinerare ska trivas.

El-, gas- och poolbilsevent på Kvarnkullen

8 maj arrangerade Kungälv och Stenungsunds kommuner ett bilevent på Kvarnkullen med fokus på el, gas- och poolbilar. Eventet riktade sig till både företag och privatpersoner och syftet var att visa på alternativ till fossildrivna fordon.

Fler solceller på kommunala tak

Kungälvs kommun lokaler blir alltmer solcellsbeklädda. I början av året invigdes den 6:e kommunala solcellsanläggningen på Kareby skola, i samband med tillbyggnationen av den intilliggande förskolan.

Städsäsongen har startat

Hela våren har det som vanligt varit ett jätteengagemang för att städa bort skräp längs våra stränder och i vår natur.

Ny matlagningsmetod i Kärna skola

Kommunens måltidsorganisation har på flera skolor satsat på nya ugnsplåtar/bleck som ger stora miljöfördelar, lägre kostnader och möjlighet att servera maten mer nylagad.

Satsning på solenergi

Intresset för solceller fortsätter att öka såväl hos privatpersoner som hos fastighetsägare i näringslivet. Här visar fastighetsägaren Johan Simberg sin satsning på solceller på taket av butiksfastigheten på Utmarksvägen 18.

Så mycket bättre blev strandstädningen under 2018

Strandstädningen som sker årligen i Kungälv utökades och blev en stor framgång under 2018. Tolv kustkommuner från Kungsbacka i söder till Strömstad i norr har samarbetat under organisationen Ren och Attraktiv Kust och åratal av lobbyarbete har nu gett resultat. I statsbudgeten tillsattes medel som kommuner kunde söka för att utveckla sin strandstädning. Bohusläns kommuner sökte gemensamt ett bidrag via Västkuststiftelsen och Kungälv tilldelades 790 000 kronor i statsbidrag.

Stipendium för hållbar utveckling

Vinnare av 2018 års stipendium för hållbar utveckling är Naturskyddsföreningen i Kungälv. Utdelning av priset sker vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari.