Nyheter Miljö och Hållbarhet

Full action i våra naturreservat

Västkuststiftelsen ansvarar för skötsel av statliga naturreservat i länet. I Kungälv finns 21 stycken. Dessutom har vi det kommunala naturreservatet Fontin.

Bokslut för miljöarbetet

I april godkändes en sammanställning av miljöarbetet för perioden 2016-2019 i kommunstyrelsen. 

Lönsamma energiinvesteringar i kommunens fastigheter

Sedan många år satsar Kungälv varje år medel till energieffektiva investeringar i de kommunala fastigheterna.

Omställning Kungälv årets hållbarhetsstipendiat

Vinnare av 2019 års stipendium för hållbar utveckling är Omställning Kungälv. Utdelning av priset sker vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 6 februari 2020. 

Kungälv fortsätter att uppmärksamma pollinerare

Kungälvs kommun driver sedan många år ett arbete för att gynna och uppmärksamma våra viktiga pollinerare. Den 24 augusti genomfördes Bifondsdagen för andra året i Bergfeltska Trädgården och Strandparken.

Kungälvs utsläpp minskar - men inte tillräckligt snabbt

Amazonas brinner, Arktis smälter och havet försuras. Enligt FN:s klimatpanel IPCC krävs "långtgående förändringar utan motstycke, ur alla samhällsperspektiv" för att undvika klimatkollaps. Hur går det då med klimatarbetet i Kungälv?

Green building A Z

Under hösten avslutas EU-projektet Green Building A-Z. Det är ett projekt som Kungälvs kommun deltagit i under tre år som handlar om minskad energiförbrukning i fastigheter. Från Norge, Danmark och Sverige har en tiotal olika parter deltagit med syftet på olika sätt arbeta med energibesparingar i byggnader.

Ännu smartare äldreboenden

Solhaga äldreboende i Kode är ett av 16 äldreboenden som deltar i ett samarbetsprojekt inom Göteborgsregionen (GR). Deltagande äldreboenden får hjälp av en coach från GR att ta fram och genomföra egna handlingsplaner för att minska inköp och sopmängder. Det minskar både miljöbelastningen och kostnaderna.

Kungälv och Planeten - aktivitetsprogrammet för den som är nyfiken på miljöfrågor

Är du nyfiken på hur du kan leva mer hållbart? Då har du förhoppningsvis sett att det varje vår och höst finns ett Kungälv och planeten-program fullproppat med allt från föreläsningar och filmvisningar till kläd- och prylbytardagar med mera.

Tillsammansodling - ett roligare sätt att umgås

Mats-Ola Persson och Ida Zachrisson bodde i Göteborg men längtade ut på landet. De flyttade till Kareby och en gård med mer mark än de själva behövde. Efter inspiration från en tillsammansodling i Mölndal bestämde de sig för att höra sig för om det kanske fanns andra i närheten som ville dela marken med dem. 

Så gynnas Kungälvs pollinerare

Kungälvs kommun utvecklar ängsytor för att bin, fjärilar och andra pollinerare ska trivas.

El-, gas- och poolbilsevent på Kvarnkullen

8 maj arrangerade Kungälv och Stenungsunds kommuner ett bilevent på Kvarnkullen med fokus på el, gas- och poolbilar. Eventet riktade sig till både företag och privatpersoner och syftet var att visa på alternativ till fossildrivna fordon.

Fler solceller på kommunala tak

Kungälvs kommun lokaler blir alltmer solcellsbeklädda. I början av året invigdes den 6:e kommunala solcellsanläggningen på Kareby skola, i samband med tillbyggnationen av den intilliggande förskolan.

Städsäsongen har startat

Hela våren har det som vanligt varit ett jätteengagemang för att städa bort skräp längs våra stränder och i vår natur.

Ny matlagningsmetod i Kärna skola

Kommunens måltidsorganisation har på flera skolor satsat på nya ugnsplåtar/bleck som ger stora miljöfördelar, lägre kostnader och möjlighet att servera maten mer nylagad. 

Satsning på solenergi

Intresset för solceller fortsätter att öka såväl hos privatpersoner som hos fastighetsägare i näringslivet. Här visar fastighetsägaren Johan Simberg sin satsning på solceller på taket av butiksfastigheten på Utmarksvägen 18.

Så mycket bättre blev strandstädningen under 2018

Strandstädningen som sker årligen i Kungälv utökades och blev en stor framgång under 2018. Tolv kustkommuner från Kungsbacka i söder till Strömstad i norr har samarbetat under organisationen Ren och Attraktiv Kust och åratal av lobbyarbete har nu gett resultat. I statsbudgeten tillsattes medel som kommuner kunde söka för att utveckla sin strandstädning. Bohusläns kommuner sökte gemensamt ett bidrag via Västkuststiftelsen och Kungälv tilldelades 790 000 kronor i statsbidrag.

Stipendium för hållbar utveckling

Vinnare av 2018 års stipendium för hållbar utveckling är Naturskyddsföreningen i Kungälv. Utdelning av priset sker vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari.