Lönsamma energiinvesteringar i kommunens fastigheter

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Sedan många år satsar Kungälv varje år medel till energieffektiva investeringar i de kommunala fastigheterna.

Under året har 13 energieffektiviserande investeringar genomförts till en kostnad av knappt 3 miljoner kronor. Beräknad energibesparing är 324 000 kWh. Tillsammans med minskade underhållskostnader blir besparingen för kommunen 400 000 kronor per år.

Årets satsningar har till stor del nyttjats för byte till mer energisnål belysning. Det har gjorts bl. a. i Mimers Hus och Oasen. Andra åtgärder är utbyte av ventilationsaggregat.

Sedan 2010 har denna typen av investeringar medfört att det varje år sparas in 4,3 miljoner kWh i kommunens fastighetsbestånd.

  Sidan skapades: