Satsning på solenergi

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Intresset för solceller fortsätter att öka såväl hos privatpersoner som hos fastighetsägare i näringslivet. Här visar fastighetsägaren Johan Simberg sin satsning på solceller på taket av butiksfastigheten på Utmarksvägen 18.

Simberg Fastighetsförvaltning, som äger flera fastigheter i Kungälv satsar på solenergi. Nyligen färdigställdes solcellsutbyggnad på butiksfastigheten Utmarksvägen 18. Anläggningen kommer att producera 40 000 kWh per år, vilket motsvarar 50 % av fastighetens förbrukning.

Utbyggnaden har genomförts i samarbete med Kungälv Energi AB, som erbjuder hjälp med solcellsutbyggnad.

–Jag rekommenderar alla att använda sin takyta, säger Johan Simberg. Energin kommer inte att bli billigare och detta är också en viktig del i miljöarbetet. Det är även viktigt att titta över alla möjligheter att spara energi, där möjligheterna ofta är stora.

Förutom solcellsutbyggnaden har Simberg även gjort energieffektiviseringsinsatser i byggnaden. Belysning har bytts ut, både ut och inne, till LED-belysning med närvarostyrning. Även på ventilationen har besparing skett. Besparingen uppskattas till cirka 20 000 kWh per år. Simberg går nu vidare och undersöker möjligheterna att installera solceller på en industrilokal i Kode.

Tips till företag och privatpersoner som vill bidra till en bättre miljö

Kontakta Kungälv Energi för hjälp att se på möjligheterna med solenergi.(Extern länk, öppnas i nytt fönster)

Kontakta Kungälv kommuns energi- och klimatrådgivare för tips om energibesparingar.

  Sidan skapades: