Stipendium för hållbar utveckling

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Vinnare av 2018 års stipendium för hållbar utveckling är Naturskyddsföreningen i Kungälv. Utdelning av priset sker vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari. 

Priset på 10 000 kronor går till Naturskyddsföreningen i Kungälv med följande motivering. 

Naturskyddsföreningens verksamhet bygger på tre viktiga punkter; att rädda naturens liv, att främja människors hälsa och att verka för global solidaritet. Den lokala kretsen i Kungälv har under lång tid jobbat engagerat för att bidra till detta. Kretsen sköter en äng i Kolebacka som en traditionell slåtteräng för att bidra till ökad biologisk mångfald och öka kunskapen om hur man sköter sådana marker. Dessutom ordnas föreläsningar, naturvandringar och föreningen är en remissinstans i planärenden i kommunen. Föreningen är även engagerad i de rikstäckande projekten "Klädbytardagen" och "Bra mijöval i butik". Engagemanget för Kungälvs natur är stort och man har arbetat för att bevara naturområden i Svartedalen och på Koön. 

Vinnare av stipendiet beslutas av utskottet för bildning och lärande. Stipendiet är avsett att uppmuntra insatser som bidrar till en hållbar utveckling lokalt eller globalt och ska delas ut till en person som är bosatt och/eller verkar i kommunen eller på annat sätt har anknytning till kommunen. Stipendiet kan även delas ut till företag eller organisationer i kommunen. 

  Sidan skapades: