Översiktsplan

Översiktsplanen redovisar kommunens ställningstaganden för hur mark och vatten ska användas. Den visar också hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Kungälvs översiktsplan säger att ny bebyggelse främst ska utvecklas på platser som har förutsättningar för kommunal service, bra kollektivtrafik och miljöanpassade avloppslösningar. Vi ska också bevara natur- och kulturvärden.

Som en del av översiktsplanen finns en vindbruksplan. Den redovisar områden på land och till havs där det är lämpligast att bygga vindkraftverk.

Här kan du läsa mer om översiktsplanen

  Sidan uppdaterades: