Renhållningsordning

Kommunen ska enligt lag ha en renhållningsordning som ska beskriva målen med avfallshanteringen, hur hämtningen ska gå till för olika typer av avfall och specifika regler och undantag.

Renhållningsordningen i Kungälvs kommun består av:


Avfallsföreskrifter

Kungälvs kommun reviderade gällande avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun under 2015. Revideringen innebar en uppdatering till dagens avfallshantering och efterföljande renhållningstaxor. Den 1 oktober 2015 trädde de aktuella avfallsföreskrifter i kraft.

Avfallsföreskrifter 2015 (pdf, nytt fönster)


Större förändringar i de nya avfallsföreskrifterna är:

  • Flexiblare hämtningsintervall i enlighet med renhållningstaxan.
  • Hämtning av trädgårdsavfall.
  • Hämtning av grovavfall och smått elavfall.
  • Tömning av fettavskiljare två gånger per år.
  • Hämtning var sjätte vecka vid kompostering
  Sidan uppdaterades: