Skräpplockardagarna - samarbete med Håll Sverige Rent

Kungälvs kommun anordnar varje år skräpplockardagar tillsammans med Håll Sverige rent. Runt om i landet plockar skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.

Under 2020 deltog 36 skolenheter med 4121 barn och ungdomar i skräpplockningen. Förutom att satsningen bidrar till en renare miljö kan det leda till ett generellt ökat engagemang i miljöfrågor. Risken minskar dessutom för de som deltar i städning att själva skräpar ner i framtiden.

Skräpplockningen bidrar till minskad mängd skräp som kan hamna i vattendrag och hav. Kommunen arbetar med särskilda insatser för strandstädning och arrangerar årligen en Kusträddardag där allmänheten kan delta i strandstädningen.

Läs mer om hur kommunen jobbar med strandstädning 


Delta i Skräpplockardagarna 2021

Så går det till

Säckar, påsar och pedagogiskt material beställs direkt av respektive skolenhet hos Håll Sverige Rent. De svarar även för leveransen direkt till skolorna. Alla frågor rörande dessa leveranser hänvisas till Håll Sverige Rent.

Kommunens internservice har tyvärr inte möjlighet att leverera plasthandskar för städningen som gjorts tidigare. Alla handskar som vi får tag i går direkt till vård och omsorg. 

Hantering av avfallet på skolor och förskolor

  • Lägg avfallet bland det ordinarie avfallet på din skola/förskola i första hand. Sortera och återvinn förpackningar av papper, glas, metall och plast.

  • Anmäl hämtning av avfall till Annelie Peterson genom att maila annelie.petersson@kungalv.se , eller ringa på telefonnummer: 0702-30 87 59. Ange mängder skräp och ge tydlig information var det ska hämtas och vem som är kontaktperson.

  • Läs mer om säker skräpplockning för barn och unga på Håll Sverige Rent hemsida
    Säker Skräpplockning - Håll Sverige Rent 
  Sidan uppdaterades: