Skräpplockardagarna - samarbete med Håll Sverige Rent

Kungälvs kommun anordnar varje år skräpplockardagar tillsammans med Håll Sverige rent. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. Under 2020 deltog 600 000 barn och ungdomar i hela landet.

Även i Kungälv är detta en stor aktivitet varje år. Under 2020 deltog 36 skolenheter med 4121 barn och ungdomar i skräpplockningen. Förutom att det bidrar till en renare miljö kan det leda till ett generellt ökat engagemang i miljöfrågor. Risken minskar dessutom för de som deltar i städning att själva skräpar ner. Skräpplockningen bidrar även till minskad mängd skräp som kan hamna i vattendrag och hav.

Här kan du läsa mer om hur kommunen jobbar med strandstädning och om den årliga kusträddardagen där allmänheten bjuds in att delta i strandstädningen.

 

Rutiner för att delta i Skräpplockardagarna 2021

Anmälan är öppen från 1 mars.

Anmälan till skräpplockardagarna (extern länk)

 Säckar, påsar och pedagogiskt material beställs direkt av respektive skolenhet hos Håll Sverige Rent. De svarar även för leveransen direkt till skolorna. Alla frågor rörande dessa leveranser hänvisas till Håll Sverige Rent.

Internservice har tyvärr inte möjlighet att leverera plasthandskar för städningen som gjorts tidigare. Alla handskar som vi får tag i går direkt till vård och omsorg. 

 

Hantering av avfallet på skolor/förskolor:

  • I första hand: Lägg avfallet bland det ordinarie avfallet på din skola/förskola. Sortera och återvinn gärna förpackningar av papper, glas, metall och plast.
  • Vid behov av hämtning: Anmäl hämtning till Annelie Peterson, annelie.petersson@kungalv.se (tel 0702-308759). Ange mängder skräp samt ge tydlig information var det ska hämtas och kontaktperson/telefon.
  Sidan uppdaterades: