Skyddsvärda träd - viktiga jättar

Gamla stora träd är viktiga att bevara. De är livsmiljö för en mängd arter av insekter, lavar mm och därför viktiga för den biologiska mångfalden. Dessutom är de vackra.

Med stöd av länsstyrelsens LONA-bidrag genomförde Kungälvs kommun 2015 en inventering av skyddsvärda träd i och runt våra tätorter. Trädens läge och skötselbehov har kartlagts. Läs mer om Kungälv kommuns trädinventering här. (pdf)

Inventeringen kompletterar en tidigare inventering genomförd av länsstyrelsen. Här kan du läsa om länsstyrelsens inventering och mer info om skyddsvärda träd. (extern länk) Skrolla ner till "Skyddsvärda träd" och öppna informationsrutan.

Under 2019 har kommunen följt upp inventeringen i ett projekt där områden runt skyddsvärda ekar frihuggits från sly och mindre träd. Detta för att inte ekarnas krona ska ta skada. Arbetena har genomförts i skogsområden i Diseröd och i Munkegärde. Länsstyrelsen har delfinansierat arbetet med LONA-bidrag. Under hösten 2019 kommer informationsskyltar att sättas upp vid vissa träd för att informera om varför de är viktiga att bevara.

  Sidan uppdaterades: