Stipendium för en Hållbar utveckling

För att uppmuntra till insatser som bidrar till en hållbar utveckling, lokalt eller globalt, har kommunfullmäktige beslutat att ge ut ett årligt stipendium på 10 000 kronor för genomförda insatser.

Förslag att ställa in stipendie för hållbar utveckling 2020

Stipendiet 2020 kommer föreslås att utebli till politiken hösten 2020. Förslaget baseras på en eventuell omfördelning av medel med anledning av den rådande pandemin. 

Vem kan söka? 

Du kan söka stipendiet för egen räkning eller föreslå någon annan. Stipendiet kan delas ut till en person som är bosatt i eller verkar i kommunen eller på annat sätt har anknytning till kommunen. Stipendiet kan också delas ut till företag och organisationer som är verksamma i kommunen.

Vad kan belönas?

Stipendiet för hållbar utveckling ska belöna insatser inom exempelvis:

  • Naturvård och friluftsliv
  • Renare luft, vatten och mark
  • Minskad klimatpåverkan
  • Minskade avfallsmängder och ökad källsortering
  • Effektivare användning av energi, vatten och material
  • Folkbildning
  • Miljörelaterade insatser inom folkhälsa och sociala frågor

Stipendiet ska alltså belöna redan genomförda insatser. Du kan inte få stipendium för att till exempel delfinansiera en kommande miljöutbildning eller studieresa.

När delas stipendiet ut?

Årets stipendie 2020 kan utebli på grund av den rådande pandemin. Håll utkik på denna sida för information om stipendium år 2020.

Pristagarna uses av kommunstyrelsen, vanligtvis i november eller december. Överlämningen av stipendiet sker på kommunfullmäktiges sammanträde i februari eller mars nästkommande år.
 

Tidigare stipendiater i Kungälvs kommun

2019 -Omställning Kungälv
2018
 - Naturskyddsföreningen i Kungälv
2017
- Städa Sverige – Idrottens Miljöorganisation
2016 - Sångkören Vokalerna
2015 - Johanna Blom, Ytterbyskolan
2014 - Röda Korsets Kungälvskrets
2013 - Solängens naturförskola
2012 - Gerhard Vukovich
2011 - Södra Inlands Biodlarförening
2010 - Pingstkyrkans Second Handbutik
2009 - Kåre Ström (Kungälvsornitologerna), Åke Hogedal (Kungälvs Orienteringsklubb) och Ragnhild Crawford (naturskyddsföreningen) för arbetet med boken "Naturens Pärlor".
2008 - Leif Jillgart
2007 - Kareby skola
2006 - Kastellegårdsskolan Norr, 5000 kronor, Förskolornas nätverk Mycelet, 5000 kronor
2005 - Fredkullaskolan, 5000 kronor, Iskällans förskola, 5000 kronor

  Sidan uppdaterades: