Vattenskyddsområde

I Kungälvs kommun har vi tre vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter. Dessa skyddsområden omfattar vattentäkter för kommunal vattenförsörjning. De tre skyddsområdena är Dösebacka, Lysegården och Marstrand. Ett arbete pågår även med att skapa ett gemensamt vattenskyddsområde för kommunerna kring Göta älv och Vänersborgsviken i sjön Vänern.


Dösebacka vattenskyddsområde

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kungälvs kommuns vattentäkt vid Dösebacka (pdf).

 

Lysegårdens vattenskyddsområde

Skyddsområde och gällande skyddsföreskrifter för Kungälvs kommuns vattentäkt vid Lysegården (pdf).
Skyddsföreskrifterna för Lysegårdens vattenskyddsområde uppdateras under 2021.
Här kan du ta del av tekniskt underlag och förslaget till nytt vattenskyddsområde för Lysegården uppdaterat 20210314. 

 

Marstrand vattenskyddsområde

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kungälvs kommuns vattentäkt i Marstrand (pdf). 


 

 

(förslag) Göta Älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (GÄVSO) 

Cirka 700 000 personer får sitt dricksvatten från Göta Älv. Förslaget att göra ett vattenskyddområde av hela Göta Älv och Vänersborgsviken väcktes redan 2008. Alla kommuner utmed älven samarbetar för att få till ett skydd. 

Här hittar du mer information om GÄVSO. (extern länk)
Förslag till föreskrifter för Göta älv- och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde GÄVSO. publicerad 20210215 (pdf)
Karta över GÄVSO  publicerad 20210215 (pdf)

  Sidan uppdaterades: