Vattenskyddsområde

Kommunen har tre vattenskyddsområden. Marstrands- (på Koön), Lysegårdens- och Dösebacka vattenskyddsområde. Det pågår även ett arbete med att skapa ett gemensamt vattenskyddsområde för kommunerna runt Göta älv och Vänersborgsviken i Vänern.

Regler för fastighetsägare som bor vid vattenskyddsområden

  • Du får inte lagra mer ved än vad som går åt till huset under ett år
  • Du får inte använda några bekämpningsmedel i trädgården
  • Du får inte hantera mer än sammanlagt 25 liter av hälsofarliga produkter som exempelvis (bensin, diesel eller fotogen)

Vattenskyddsområden i Kungälvs kommun

Läs om varje vattenskyddsområde och de föreskrifter som finns för området.

Dösebacka vattenskyddsområde

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kungälvs kommuns vattentäkt vid Dösebacka (pdf)


Lysegårdens vattenskyddsområde

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kungälvs kommuns vattentäkt vid Lysegården (pdf)  

Kommunfullmäktige beslutade om nytt vattenskyddsområde för Lysegården den 2 september 2021. 
Här kan du läsa kommunfullmäktiges beslut (pdf). Under arbetet med de uppdaterade föreskrifterna fick företag, myndigheter och privatpersoner med intresse i området komma med synpunkter. Ta del av synpunkterna och kommunens svar här.

Karta över Lysegårdens vattenskyddsområde. (pdf)  


Marstrand vattenskyddsområde

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kungälvs kommuns vattentäkt i Marstrand (pdf)


Förslag - Göta Älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (GÄVSO) 

Hela Göta älvdalen och Vänersborgsviken som är en del av Vänern, föreslås bli ett stort vattenskyddsområde. Kommuner längs med älven har i samarbete med Länsstyrelsen arbetat med ett förslag på nytt vattenskyddsområde i många år.

Cirka 700 000 personer får sitt dricksvatten från Göta Älv. Förslaget att göra ett vattenskyddområde av hela Göta Älv och Vänersborgsviken startade 2008.

Mer information 

  Sidan uppdaterades: