Vattenskyddsområde

I Kungälvs kommun har vi tre vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter. Dessa skyddsområden omfattar vattentäkter för kommunal vattenförsörjning. De tre skyddsområdena är Dösebacka, Lysegården och Marstrand. Ett arbete pågår även med att skapa ett gemensamt vattenskyddsområde för kommunerna kring Göta älv och Vänersborgsviken i sjön Vänern.

Lysegårdens vattenskyddsområde

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kungälvs kommuns vattentäkt vid Lysegården (pdf, nytt fönster).


Dösebacka vattenskyddsområde

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kungälvs kommuns vattentäkt vid Dösebacka (pdf, nytt fönster).

Marstrand vattenskyddsområde

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kungälvs kommuns vattentäkt i Marstrand (pdf, nytt fönster). 

Kommande vattenskyddsområde 

Det pågår också ett arbete med att skapa ett vattenskyddsområde av hela Göta älv och Vänersborgsviken  i Vänern (GÄVSO). Mer om det finns här.  vattenskyddsföreskrifterna för det planerade vattenskyddsområdet. (pdf)

  Sidan uppdaterades: