Diseröd

Natursköna Diseröd är en serviceort som ligger bara sju kilometer från Kungälv. Området präglas av vidsträckta naturområden, badsjöar och blandad skogs- och ängsmark. Inom cykelavstånd finns badplats, golfbana, motionsspår, idrottsplats och en mycket aktiv idrottsförening.

Publicerat 2019-06-28

Nya hyresrätter i Diseröd

Efter att Kungälvsbostäder fattat beslut om att inte genomföra sin byggnation av hyresrätter genomförde Kungälvs kommun en ny anbudstävling under hösten 2018. Platsen är densamma som Kungälvsbostäder skulle uppföra sina bostäder på, i Diseröd centrum bredvid den nya förskolan. 

Trivebo fastighets AB vann anbudsförfrågan och avtal tecknades mellan Kungälvs kommun och Trivebo i februari 2019. Trivebo fastighets AB har för avsikt att uppföra cirka 60 hyresrätter i form av trevåningshus. Enligt avtalet ska byggnation påbörjas under hösten 2019 och bostäderna ska vara inflyttningsklara hösten 2020. 

 

 Publicerat 2018-11-28

Anbudsförfrågan för marköverlåtelseavtal i Diseröd avslutad. 

Tiden för anbudsförfågan gick ut den 23 november. Nu pågår arbetet med att välja ut en exploatör som Kungälvs kommun skriver marköverlåtelseavtal med. Avtalet gäller utbyggnad av hyresrätter i området. 

 

Publicerat 2018-02-19

Kretsloppsstationen flyttar

Kretsloppsstationen i Diseröd kommer flyttas till nytt läge på onsdag den 21/2.
Denna placering är tillfällig under byggtiden och kommer vara på andra sidan Prästvägen. Med infart från Tyftervägen.

 

Publicerat 2018-01-23

Diseröds centrum – Tusen personer mötte upp på invigningen

Så många har aldrig samtidigt varit i Diseröds centrum. Många vittnade om att detta måste vara alla tiders rekord. Även bygdens egen son Björn Gustafsson.
– Här måste vara några från Kungälv också. Så här många bor inte ens i Romelanda, säger Björn Gustafsson i sitt bejublade tal om sin uppväxt i Romelanda.
Läs mer och se bilderna från invigningen här

 

Publicerat 2017-10-11

Interaktiv 3D-modell

Modellen visar hur området kan komma att se ut i framtiden.
Se 3D-modellen (länken öppnas i nytt fönster).

Publicerat 2017-11-30

Diseröd centrumhus börjar bli klart


Bildtext: Ägaren Firat Aksungur till höger och medarbetaren Yasin Güneri.

Pizzerian öppnades fredag 24 november. Alla lägenheterna på andra våningen är uthyrda. Inflyttning sker efter nyår. I januari öppnar även Tempobutiken och biblioteket. En officiell invigning planeras till januari när alla verksamheter öppnat.
Boskaparna har skjutit fram byggstarten tills slutet av januari. Detaljprojektering pågår. Bygglov skickas in under kommande veckor.
Försäljningen av Conara pågår för fullt. Många är nyfikna på projektet. Mäklaren har skickat ut inbjudan inför Öppet hus den 7 december hos Fastighetsbyrån i Kungälv. Man kommer att lägga ut det på sociala medier under vecka 49.


2017-09-27

Nu är förskoleklassens moduler på plats i Diseröd

Snart flyttar förskoleklassen i Diseröds skola in i nya moduler i väntan på en helt ny förskola.
– Inflyttning av verksamheten sker den 2 oktober, säger kommunens byggprojektledare Andreas Karlsten.

Rönnvägen har stängts av tills vidare och gångvägen till skolan håller på att breddas och den blir också klar till den 2 oktober.

– Det viktigaste är att barnen ska gå där tills den nya förskolan blir klar, vilket den beräknas vara 2019. Det tillfälliga bygglovet för modulerna är på tre år.
Dagens moduler har betydligt högre standard än de äldre som lämnas. Det blir en tydlig kvalitetsförbättring. Barnens utemiljö blir dock inte lika fantastisk som vid Svalan/Ekorren som låg vid skogen.

– Vi kommer av säkerhetsskäl att sätta upp stängsel runt de nya modulerna, säger Andreas. Markarbetet för det och för barnens uteplats pågår för fullt. Efter dränering blir det en gräsmatta med lekredskap.

 

2017-07-03

Återvinningscentral, kretsloppsstation

Den 13 augusti stängs Diseröds återvinningscentral för att möjliggöra etablering av bland annat bostäder och förskola i området. Som ersättning kommer en mobil återvinningscentral ställas upp med jämna mellanrum, där du kan lämna grovavfall och farligt avfall.

Första gångerna den mobila återvinningscentralen ställs upp blir den 2 september och den 30 september klockan 10.00-13.00. Den kommer inte att ställas upp på samma plats varje gång utan kommer att anpassas efter bygget. Vi informerar om placeringen så snart vi vet vilken på vilken plats den ställs upp.

Kretsloppsstationen (förpacknings- och tidningsinsamling) kommer att flyttas till annan plats i närområdet.

 

2017-06-27

Åtgärder på Rönnvägen

Den nya detaljplanen för Disekulla med skolområde ger en ny byggrätt för skoländamål längs med Diserödsvägen/Prästvägen och över den nedre infarten till Rönnvägen.

Utbyggnad av Diserödskolan är framskjuten. Området kommer tillfälligt att användas för placering av ersättningsmoduler för skolbyggnaden Svalan och Ekorren. Det tillfälliga skolområdet kommer att göras i ordning och få lekutrustning och staket. Avsikten är att dessa moduler ska ersättas av den nya förskolan i Diseröd centrum som beräknas vara i drift i början av 2019.

Rönnvägen planeras att stängas av i augusti/september och kompletteras med en ny vändplan. In- och utfart till Rönnvägen kommer därefter endast ske via övre in- och utfarten.

Berörda fastighetsägare längs Rönnvägen är informerade via brev.

 

2017-04-19

Folkfest vid första spadtaget i Diseröd

Över 100 vuxna och 50 småbarn mötte upp när första spadtaget togs i Diseröds nya centrum.
– Att jag vågar satsa på en matbutik i Diseröd beror på allt som kommer att hända här de närmaste åren, säger Joakim Svensson, sedan tidigare ägare till Tempo i Kareby.

Koncept och sortiment i de två butikerna kommer att bli detsamma.
– Det vill säga hög kvalitet, bra service och mycket närproducerat, säger Joakim.
Som tillsammans med kommunalråd Miguel Odhner (S) och oppositionsråd Anders Holmensköld (M) tog det första symboliska spadtaget för allt som är på gång att byggas i Diseröd, men samtidigt också direkt för centrumhuset med ny Tempo matbutik, bibliotek och pizzeria.
– Jättebra, det här har vi längtat efter länge, säger Monica Haraldsson från Stockholm, men boende i Diseröd sedan 2004, som väl sammanfattade stämningen.
 

Tillbyggnad och ombyggnad

Diseröd är en av Kungälvs serviceorter med stora möjligheter att växa och utvecklas. Ambitionen är att Diseröd ska ge känslan av att bo på landet men med gångavstånd till livsmedelsbutik, samhällsservice och fungerande kollektivtrafik. Ett varierat utbud av bostäder kommer att byggas för att erbjuda såväl kvarboende som nyinflyttade den typ av bostad som passar i livets alla skeden. Totalt kommer upp till 400 nya bostäder att byggas.

Ett utvecklat centrumområde är av stor betydelse för Diseröd och nu planeras ett Centrumhus med bland annat livsmedelsbutik. Byggnader för kommunala verksamheter inom förskola, skola och fritid planeras också.
Infrastrukturen i samhället har setts över, och trafiksituationen runt skolan kommer att förbättras genom nya busshållplatser med gångväg utan korsande bilväg för skolbarnen.
  

Karta över bostadsbolagens områden

  Sidan uppdaterades: