Gjutaren 25 och 26 (Selma Lagerlöfs gata)

Två sjuvåningshus med 111 bostadsrätter ska byggas på parkeringen öster om Mimers hus längs med Selma Lagerlöfs gata. Detaljplanen för området blev klar redan 2002 och företaget Ikano Bostad köpte marken av kommunen 2018. Inflyttningen är planerad till vintern 2021/2022.

Projektet har ett bra läge nära Kungälvs gamla centrum, nära stadsdelen Kongahälla med shoppingcentrum Kongahälla Center och Fontins motionsområde. Bra kommunikationsmöjligheter med gångavstånd till Resecentrum och närmsta busshållplats cirka 100 meter. Här kommer alltså Ikano Bostad bygga totalt 111 nya bostadsrätter i två stycken flerbostadshus. Husen blir sju våningar höga med balkonger inåt gården. Fasaderna är gråaktiga för att smälta in i den omgivande bebyggelsen. Den första inflyttningen planeras till vintern 2021/2022. Är du intresserad av en bostad i Gjutaren 25 eller 26,vänd dig direkt till Ikano Bostad.

 

Statusuppdatering 

 

2020-10-13

Spontning och pålning är klart på Gjutaren 25

Schaktningsarbetena fortgår hela denna vecka. Inom kort påbörjar vi montering av tornkranen som skall användas för betongarbetena som startar v. 43. Nu börjar leveranserna av armering och form och om några veckor börjar vi se att ett hus kommer upp ur gropen.

På Gjutaren 26 pågår fortfarande fördjupad markutredning.

 

2020-09-16

Nu har Ikano bostad tagit det första spadtaget i bostadsprojektet Gjutaren 25 och 26. Se videon för att höra projektledarna berätta mer om projektet.

2020-08-18

Nu pågår förberedelser inför byggstart på Gjutaren 25. Området hängnas in och aktiviteten på området ökar. Enligt aktuell tidplan startar saneringen vecka 34 och spontningen under vecka 35. Inflyttningen beräknas till vintern 2021/2022. På Gjutaren 26 pågår en fördjupad miljöutredning tillsammans med kommunen, vilket gör att byggstarten för Gjutaren 26 fortfarande är oviss.

Kontakt på Ikano Bostad

Sara Edmark, projektchef  0735-44 52 39 sara.edmark@ikanobostad.se

Torbjörn Andersson, arbetschef  0706-39 19 75 torbjorn.andersson@ikanobostad.se

  Sidan uppdaterades: