Kareby skola och förskola

På gräsytan öster om Kareby skola byggs en ny förskola för 6 avdelningar. Skolan byggs samtidigt ut med nytt måltidskök och ny matsal. Projektet startade sommaren 2017 och avslutas under hösten 2018.

Den nya och den gamla huskroppen byggs ihop med ett nytt, gemensamt tillagningskök och en ny matsal. Skolans gamla lösning för kök och matsal byggs om till nya lokaler för undervisning och elevhälsa. En ny ateljésal för flera estetiska ämnen byggs och skolsköterskan får nya tillgängliga och ändamålsenliga lokaler.

Förskolan byggs för att nå full behovstäckning, för att kunna avveckla verksamhet i moduler och för att kunna avveckla enavdelningsförskolor. Projektet avlastar även Kungälv då ett flertal barn från Kareby idag är hänvisade dit. 

 2018-09-19

Skolgården börjar ta form

Skolgård Kareby skola

 

2018-06-15

Ny fasad

Nu är de nya fasaderna snart på plats.

 

2018-04-30

Utsidan kläs och bergvärme anläggs

Vi håller nu på med att klä fasaden bakom väderskyddet, samt borra för bergvärme. Invändigt arbetar vi med köket för närvarande.

2018-02-15

Tätt tak

och inklädnad med presenning för att torka ur huset.

2018-01-23

Stommen växer fram

Nu är förskolan och skolan ihopbyggda.

 

2017-11-03

Bottenplatta

Nu gjuts bottenplattan.


2017-10-26

Kabelrör, transformator

Nu pågår förläggning av kabelrör (genom styrd borrning), för flytt av transformator, under väg 626 i Kareby. Transformatorstationen flyttas för att den inte ska stå mitt på förskolans skolgård.


2017-10-17

Bottenplatta

Pålningen är klar och nu läggs isolering och armering av bottenplattan.

  Sidan uppdaterades: