Kärna 67:1 - Skola och bostäder

Vi bygger förskola, skola och bostäder i Kärna. Här kan du följa det pågående byggarbetet för Kärna 67:1. Vill du prenumerera på sidan kan du ange din e-postadress i rutan med titeln "Prenumerera på sidan".

Kontakt: Rickard Holmgren (projektledare), Ivan Kozul (byggledare infrastruktur)

Om byggprojektet

Vid de gamla fotbollsplanerna i Kärna ska det byggas en skola, förskola, idrottshall och bostäder. Området ligger inom Kärna tätort, ca 350m från Kärna torg,  och avgränsas i väster av väg 570 och i öster av villabebyggelse och Kärna skola. Norr om planområdet reser sig berg. Södra delen av området gränsar mot villabebyggelse, jämn mark och bergsknallar.

Detaljplan för Kärna 67:1  (PDF)

Vill du titta på byggprojektets plansida kan du besöka den här. 

Status och tidslinje

Här publicerar vi statusuppdateringar löpande. 

Hållpunkter

  • December 2020 påbörjas byggnation av gata, VA, belysning, fjärrvärme, el och fiber i området.

  • Våren 2021 planeras arbetet med infrastrukturen vara klart. Då kommer exploatörerna, som ska bygga skolan och idrottshallen få tillträde till området. Därefter påbörjas även bostadsbyggnationen och förskolan.

  • Hösten 2022 planeras skolan och idrottshallen vara klara. Gångvägen som går mellan de gamla fotbollsplanerna kommer att stängas av, men en tillfällig gångväg kommer att finnas i den norra delen av området som gör att man kan gå från Kärnavägen till Scoutstugan, bygdegården och friskolans lokaler.

Illustrationskarta över byggområdet

  Sidan uppdaterades: