Kongahälla

Med drygt 1000 bostäder, varierad handel och all annan service nära inpå skapar vi en helt ny värld i Kungälv.

Husen har olika höjd och fasaderna skiljer sig åt för att skapa en upplevelserik miljö. I Kongahälla är det enkelt att leva ett energisnålt och miljösmart stadsliv. Service och handel på nära håll minskar behovet av bil och till fots eller med cykel kommer man långt i Kongahälla. Kungälvs resecentrum utmed motorvägen borgar för enkla och snabba resor till och från Kongahälla. 

Handel och verksamheter i bottenplan

I bottenvåningarna på bostadsfastigheterna utmed de så kallade strövgatorna, Kongahällagatan och vid evenemangstorget finns småskalig service, handel och kontor.

Kommunen står för helhelheten

Kungälvs kommun har det övergripande ansvaret på området. Vi står för all infrastruktur under marken vatten och avlopp och el och för bygget av parkeringsdäck, en sopsug, strövgator och ett evenemangstorg. En park och en lekplats tillhör också kommunens ansvarsområden. Dessutom har kommunens sett till att Komarksbäcken nu rinner genom stora rör under Kongahällaområdet. 

Status för projektet 

Närmast fortsätter arbetena på kvarteren tre, sex, tio och 14. se karta längre ner på sidan. Eller via vår interaktiva cityplanner. 

 

Kontakt på Kungälvs kommun

Amela Keserovic, projektledare för Kongahälla området

Kongahälla är en del av Kungälvs stadskärna. Här kan du läsa mer om visionerna för hela stadskärnan. Stadsdelen Kongahälla byggs av Adapta fastigheter, Balder, Cityfastigheter, Förbo, JM, Kungälvsbostäder, Kungälvs kommun och Riksbyggen. (externa länkar). 

 

Cityfastigheter

Bygger preliminärt 51 hyresrätter och 72 hotellrum på kvarter 14 (se kartan en bit ner på sidan)

 

JM

bygger preliminärt 126 bostadsrätter på kvarter 10. (se kartan en bit ner på sidan)

Här kan du läsa mer om JM. (extern länk)

 

Riksbyggen

Riksbyggen bygger preliminärt 99 bostadsrätter på kvarter sex och preliminärt 50 bostadsrätter på kvarter tre. 

Här kan du läsa mer om Riksbyggen på Kongahälla. (extern länk)

 

  Sidan uppdaterades: