Kongahälla

Med 900 bostäder, varierad handel och grönområden är Kongahälla det största nybyggnadsprojektet i Kungälv i modern tid. Här skapar vi en helt ny värld i Kungälv.

Visionen är att skapa en modern stadsdel med blandade boendeformer och alla bekvämligheter inom räckhåll. Kongahälla blir en ny del i Kungälv som länkar samman stadens olika delar. Förutom bostäder får Kongahälla ett köpcentrum på omkring 37 000 kvadratmeter. Kongahälla är en del av Kungälvs stadskärna och en viktig länk för att  bygga ihop staden. Här kan du läsa mer om visionerna för hela stadskärnan.


Detta byggs i Kongahälla

Målet för Kungälvs kommun är Kongahälla  blir en ny del av Kungälv och en stadsdel för alla. Området växer fram i samarbete mellan Kungälvs kommun och flera olika aktörer (byggherrar). De som i dagsläget är med i projektet är Riksbyggen, Kungälvsbostäder, Förbo, Balder, JM och Adapta Fastigheter. 

Kongahälla ska få en blandning av små och stora lägenheter, grönområden och trevliga strövgator. I husens bottenvåningar kommer det att finnas lokaler för olika typer av verksamheter.  På området ska det även byggas en handelsanläggning där en matbutik och flera andra butiker samt service av olika slag kommer att rymmas.

Här kan du läsa mer om vad som byggs i Kongahälla.


En grön stadsdel

Kongahälla ska utvecklas till en del av Kungälv där det är enkelt att leva ett hållbart och miljöriktigt stadsliv. Alla involverade aktörer arbetar för att all användning av energi ska vara förnybar. Man strävar efter att skapa en grön och levande miljö.

I Kongahälla finns det även goda förutsättningar för ett hållbart resande. Områdets närhet till handel, service, kollektivtrafik och cykelvägnät skapar korta avstånd till andra delar av staden och regionen. Kongahälla kommer bland annat att få Kungälvs nya resentrum som granne. 

  Sidan uppdaterades: