Bakom kulisserna i Kongahällaprojektet

Snart går första flyttlassen till Kongahälla

I slutet av december 2015 togs första spadtag för de första bostäderna på Kongahälla. Sedan dess har antalet våningsplan ökat allt eftersom allt fler byggkranar tornat upp sig på området. Förbo har inflyttning i sin fastighet under juli månad och de ser fram emot att området nu ska få sina första invånare.

Lekplats först ut i parken vid Kongahälla

I takt med att Kongahällas alla kvarter växer fram får Kungälvsborna även en ny park som de kan kalla sin egen. Först ut att byggas i parken är en lekplats men allt eftersom områdets bebyggelse kommer på plats utvecklas även parkens andra delar.

Bilpool och sopsug snart verklighet på Kongahälla

Ända sedan stadsdelen Kongahälla började planeras har miljöfrågorna haft hög status. Ett gemensamt miljöprogram har tagits fram av kommun och byggherrar och två konkreta resultat av det är Kungälvs första bilpool och den sopsug som just nu byggs.

Ännu en aktör har nu flyttat in på Kongahälla

Under maj månad fick Kongahällaområdet ett nytt inslag då Adapta Fastigheter flyttat in med sin etablering och de förbereder nu markarbetet för det kommande köpcentret.

100 000 ton lera har fraktats bort från området

I februari förra året kom den första entreprenören ut på Kongahällatomten. Första gänget på plats var platschef Robert De Swart och hans gäng från Västmark och de har sedan dess arbetat med att kulvertera Komarksbäcken som rinner genom området. Ett arbete som är mycket tuffare än vad många kan tro.

Många utmaningar när mycket händer samtidigt

I ett projekt så stort som Kongahälla finns det många personer som arbetar för att slutresultatet ska bli bra och att tidplaner ska hållas. Agne Mårtensson är projektledare på Kungälvs kommun och hans viktigaste arbetsuppgift är att samordna kommunens olika delar i projektet.

Samverkan väger tyngst när de bygger tillsammans

De senaste veckorna har aktiviteten på Kongahälla ökat markant. Förbo och Kungälvsbostäder har etablerat sig på området och tillsammans kommer de att bygga kvarteret Kronan. Ett arbete som innebär att de har en tät samverkan i produktionen av de två fastigheterna.

Kungälvs stadskärna ska vara full av liv och rörelse

Förutom satsningen på Kongahälla kommer det under de närmaste åren att satsas stort på utvecklingen även i resten av Kungälvs stadskärna. Målet är att stadskärnan ska bli en attraktiv plats att leva, bo och verka i.

I Kongahälla ska det vara enkelt att leva hållbart

Tanken är att Kongahälla ska utvecklas till en del av Kungälv där det är enkelt att leva ett hållbart och miljöriktigt stadsliv. Bland annat arbetar alla involverade aktörer för att all användning av energi ska vara förnybar och man har som mål att stimulera smart resurshållning.

Nima skapar bra förutsättningar i det förberedande arbetet

I ett projekt så stort som Kongahälla finns det många personer som arbetar för att slutresultatet ska bli bra och att tidplaner ska hållas. Nima Djafari är byggledare och hans viktigaste arbetsuppgift är att skapa bra förutsättningar för det som just nu sker på området.

Han samordnar delarna så att de går åt samma håll

I ett projekt så stort som Kongahälla finns det många personer som arbetar för att slutresultatet ska bli bra och att tidplaner ska hållas. Anders Lager är projektchef och hans viktigaste uppgift är att alla projektets delar samarbetar och går åt samma håll.