Många utmaningar när mycket händer samtidigt

I ett projekt så stort som Kongahälla finns det många personer som arbetar för att slutresultatet ska bli bra och att tidplaner ska hållas. Agne Mårtensson är projektledare på Kungälvs kommun och hans viktigaste arbetsuppgift är att samordna kommunens olika delar i projektet.

Agne har arbetat på Kungälvs kommun i femton år. Under våren förra året kom frågan upp om någon kunde ta en större roll i Kongahällaprojektet och på grund av Agnes breda erfarenhet nappade han på uppdraget. Ett beslut som han inte ångrar.

- Inom projektet är jag ansvarig för frågor som kommunen behöver ta beslut om inom trafik, gata, park eller VA, både i projekterings- och byggfasen. Det är en utmanande och spännande roll som jag lär mig massor av, förklarar han.

Ingen dag är den andra lik

När man frågor Agne om han kan beskriva en typisk arbetsdag skrattar han till och förklarar att ingen dag är den andra lik. Vardagen fylls bland annat av många möten där man går igenom och lyfter olika scenarier som kan hända om man gör på ett sätt eller ett annat. Det är viktigt att alla detaljer gåtts igenom för att det bli rätt i produktionen.

- Min mejl används också flitigt under dagarna. Jag svarar på otroligt många frågor, men jag ställer nästan lika många frågor tillbaka. Jag är även mycket ute på byggområdet för att vara delaktig i produktionen, man behöver oftast se området med egna ögon för att besluten ska bli rätt.

Området bjuder på många möjligheter

Kongahälla är det största nybyggnadsprojektet i Kungälv i modern tid och möjligheterna med den nya stadsdelen är många.

- Vi får en bra stadsdel som knyter an till det befintliga och vi kommer få en större rörelse av människor. I och med byggnationen av det nya resecentrum så får människor också en naturlig väg in till området och tack vare det nya köpcentret kommer vi även locka människor som kanske inte skulle valt Kungälv innan, säger Agne.

Projektet har en tight tidplan framöver. Agnes fokus ligger just nu framför allt på projekteringen av parken och torgytorna som ska finnas i området.

- Just nu gör vi ett prioriteringsarbete kring gestaltningen och hur de olika delarna ska se ut. Det är viktigt att alla delar hänger samman och skapar en helhet som passar olika målgrupper.

  Sidan uppdaterades: