Han samordnar delarna så att de går åt samma håll

I ett projekt så stort som Kongahälla finns det många personer som arbetar för att slutresultatet ska bli bra och att tidplaner ska hållas. Anders Lager är projektchef och hans viktigaste uppgift är att alla projektets delar samarbetar och går åt samma håll.

I ett projekt i Kongahällas storlek arbetar det flera projektledare som alla är ansvariga för olika entreprenader. Det kan bland annat röra sig om geografiska områden eller ombyggnationen av Marstrandsvägen.
- Som projektchef är jag ansvarig över alla projektledare som ingår i projektet. Medan de är ansvariga för sina olika delar kan man säga att jag är ansvarig för helheten av projektets genomförande, säger Anders Lager, projektchef för Kongahälla.

Samordning och gränsdragningar viktigt

En stor del av Anders tid går åt till att samordna de olika projekten och att hitta gränsdragningar så att de olika delarna inte krockar med varandra på onödiga sätt. Han är även ansvarig för att projektets medarbetare har de styr- och hjälpmedel som de behöver i sitt arbete.
- I min roll ingår det att projektledarna ska ha en fungerande verktygslåda så att de kan sköta sina uppdrag i den takt som är bestämt. Jag behöver ha ett helikopterseende så att det inte blir några onödiga stopp på vägen som skjuter fram tidplanen, säger han.

Lyhördhet skapar tydligare arbetssätt

Lyhördhet inom och utom Kungälvs kommuns arbetsgrupp är en arbetsuppgift som Anders lyfter högt i sitt arbete.
- Jag behöver vara lyhörd på vad jag får för input från projektledarna men också på vad jag får för information från byggherrar, entreprenörer och andra parter som har en del i projektet. Är man lyhörd kan man bland annat undvika konflikter, men man kan även lättare ta de beslut som behöver tas för få ett flöde i arbetsskedet, säger han.

På frågan om vad som han ser är speciellt med Kongahälla kommer svaret snabbt.
- Det är ett roligt och spännande projekt som kommer att ge hela Kungälv ett lyft. Kungälv har alla möjligheter att ta en stor plats i utvecklingen av hela Västsverige och Kongahälla är en nyckel i det arbetet som kommer att göra ett stort avtryck, avslutar Anders.

  Sidan uppdaterades: