I Kongahälla ska det vara enkelt att leva hållbart

Tanken är att Kongahälla ska utvecklas till en del av Kungälv där det är enkelt att leva ett hållbart och miljöriktigt stadsliv. Bland annat arbetar alla involverade aktörer för att all användning av energi ska vara förnybar och man har som mål att stimulera smart resurshållning.

- I Kongahälla finns det ett miljöprogram som de fyra första byggherrarna varit med och tagit fram tillsammans med oss på Kungälvs kommun. I programmet finns det en vision för hur vi vill att området ska bli och det finns även övergripande mål som vi vill nå, säger Karolin Södermark, miljö- och energiplanerare på Kungälvs kommun som även samordnar den miljögrupp som finns.

Förutsättningar för ett hållbart resande

När Kongahälla började utvecklas från att vara mer än bara långsiktiga visioner bestämde man sig snabbt att man skulle bygga ett område med tydlig miljöprofilering. Karolin pekar bland annat på att det i området kommer att finnas goda förutsättningar för ett hållbart resande med det nya resecentrum runt knuten. Med närhet till handel, service och cykelvägnät kommer det dessutom att skapa korta avstånd till andra delar av staden.
- För de som måste använda sig av bil men vill slippa äga en egen kommer det att finnas en gemensam bilpool i området som alla boende kan ta del av. Byggherrarna kommer gemensamt att arrangera bilpoolen och kommunen ansvarar sedan för att det finns parkeringsplatser att tillgå, säger hon.

Sopsug kommer att minska antalet transporter inom området

Karolin berättar att de tidigt tittade på olika lösningar för att minska antalet transporter i området och att de då insåg att renhållningen har en stor del i det. Därför kom man fram till att det ska finnas en sopsug på området. På det viset minskar man antalet sopbilar som kör inne i området.
- I sopsugen kommer man att kunna slänga rest- och matavfall. Källsortering kommer att ske som vanligt i soprummen. På det viset får man fräschare soprum utan illaluktande kärl och rummen kan även göras mindre på grund av att antalet kärl minskas, säger hon.

  Sidan uppdaterades: