Kungälvs stadskärna ska vara full av liv och rörelse

Förutom satsningen på Kongahälla kommer det under de närmaste åren att satsas stort på utvecklingen även i resten av Kungälvs stadskärna. Målet är att stadskärnan ska bli en attraktiv plats att leva, bo och verka i.

- Vi arbetar hårt för att få en högre täthet i stadskärnan så att vi kan bli fler som bor i centrum. På så vis blir det också liv mellan husen och en rörelse under dygnets alla timmar som vi idag saknar, säger Cecilia Örtendahl, programansvarig för Kungälvs stadskärna.

Nytt möter gammalt

De närmaste åren kommer det att byggas både bostäder, lekplatser, handel och infrastruktur. Totalt planeras det för cirka 2 000 nya bostäder vilket är en fördubbling mot vad som finns idag. Samtidigt som det byggs nytt ska man även vårda de gamla delarna av staden och se till att nytt och gammalt hänger ihop. 

- När fler personer bor och arbetar i centrala Kungälv finns det större utrymme för handel, restauranger, kaféer och andra verksamheter. Alla dessa delar bidrar till ett ökat stadsliv som vi så gärna vill ha, säger Cecilia Örtendahl.

 

Handelsanläggning kommer komplettera

I takt med att Kongahälla växer fram kommer även Kungälv att få en ny handelsanläggning. Cecilia välkomnar det nya inslaget i staden och menar att det kommer komplettera stadskärnans utbud. Hon poängterar att satsningen gör det möjligt för Kungälvsborna att handla sällanköpsvaror i sin hemkommun vilket saknas idag. 

- Kongahälla ska bli en del av stadskärnan och staden ska under de närmaste åren bindas ihop och bli en helhet. Ett viktigt steg i det är när det nya resecentrumet ska stå klart i årsskiftet 2017/2018. Då frigörs yta för andra inslag på busstorget vilket ger mer liv längs Uddevallavägen och minskar det mentala avståndet mellan stadskärnan delar.

När man frågor Cecilia vad som är mest speciellt med Kungälv kommer svaret fort. Hon pekar särskilt på variationen och möjligheten till en helhetsupplevelse.
- Det är helt enkelt en storstad i miniformat.

  Sidan uppdaterades: