Nima skapar bra förutsättningar i det förberedande arbetet

I ett projekt så stort som Kongahälla finns det många personer som arbetar för att slutresultatet ska bli bra och att tidplaner ska hållas. Nima Djafari är byggledare och hans viktigaste arbetsuppgift är att skapa bra förutsättningar för det som just nu sker på området.

- Min roll är att ta hand om de förberedande arbetena inför utbyggnaden av Kongahällatomten. Man kan säga att jag är med och skapar förutsättningarna för byggandet av husen som snart drar igång, säger Nima Djafari, byggledare i Kongahällaprojektet.

Nima pekar på att det viktigaste i hans vardag är att skapa bra grunder som driver produktionen framåt.
- Vi ska bygga med rätt kvalitet och arbetsmiljön är otroligt viktig för oss. Jag har daglig kontakt med entreprenören på plats som utför arbetena och tillsammans ser vi till att det blir rätt, säger han.

Kulvertering och schaktning lägger grunden för området

Just nu pågår en kulvertering av Komarksbäcken som rinner genom området och man förlägger även ledningar som ska försörja området. Dessutom schaktar man i området och bygger gator.
- Just gatorna är otroligt viktiga när mängden transportfordon som kommer att åka in och ut från området ökar i takt med att allt fler byggherrar startar sin produktion, säger han.

Inget sker av en slump

När man ber Nima beskriva en typisk dag på byggområdet märker man att inget sker av en slump bland schakten och grävmaskinerna. Han förklarar att de varje vecka har måndagsmöten där de planerar arbetet för de kommande två veckorna. De har även flera möten under veckan där de stämmer av och styr upp arbetet som sker.
- Vi har fyra till fem maskiner som går hela tiden här ute på bygget och det är uppemot 20 personer nu på arbetsplatsen som arbetar med kulvertering, gator och VA, så det är viktigt att alla vet vad som händer runt omkring dem, säger han.

I februari kommer Förbo och Kungälvsbostäder att börja bygga det första kvarteret ute på området och då börjar pusslet om utrymmet på allvar.
- Logistiken framöver blir otroligt viktigt. Kulverteringen kommer att fortsätta sida vid sida med husbyggnationer under ett antal månader. Vi räknar med att bäcken är helt kulverterad och klar innan sommarsemestrarna, säger han.

  Sidan uppdaterades: