Samverkan väger tyngst när de bygger tillsammans

De senaste veckorna har aktiviteten på Kongahälla ökat markant. Förbo och Kungälvsbostäder har etablerat sig på området och tillsammans kommer de att bygga kvarteret Kronan. Ett arbete som innebär att de har en tät samverkan i produktionen av de två fastigheterna.

- Det känns jättebra att vi bygger kvarteret tillsammans. Vi kan då gemensamt lösa problem som dyker upp och vi har även gjort vissa delar av projekteringen tillsammans. Genom att samverka sparar vi både tid och pengar, säger Zumra Boskovic, projektledare från Kungälvsbostäder.

I första kvarteret kommer Förbo och Kungälvsbostäder att bygga ungefär 120 hyresrätter. I kvarteret kommer det dessutom att finnas ett gruppboende och en förskola. Det kommer även att finnas lokaler för affärsverksamhet i bottenplan på fastigheterna. I februari flyttade man in på Kongahällaområdet och sedan dess har man pålat grunden för fastigheterna.

- Det är helt fantastiskt att vi äntligen är igång på plats på området. Det har varit en lång process att komma hit och det är såklart en milstolpe att arbetet nu påbörjats, säger Lovisa Albin, projektledare från Förbo.

Kommer bli trångt på området framöver

Nästa steg i processen är att fylla utrymmet mellan pålarna med lättfyllnadsmaterial så att man inte riskerar att sänka grundvattennivån. Efter det kommer man att gjuta bottenplattan till själva fastigheten. Förbo och Kungälvsbostäder är de första byggherrarna på plats på området, men det dröjer inte länge innan de får sällskap av flera andra. Samverkan mellan alla parter kommer att vara otroligt viktigt och den största utmaningen framöver är både Lovisa och Zumra eniga om.

- Det kommer bli väldigt trångt framöver då vi är många som samsas om utrymmet, samverkan kommer då att bli ännu mer viktigt.

Så söker du lägenhet i kvarteret:
För att få en lägenhet i kvarteret Kronan behöver du stå i Kungälvsbostäders eller Förbos kösystem. Du hittar mer information om hur du går tillväga på www.foerbo.se eller www.kungalvsbostader.se

  Sidan uppdaterades: