Kommunen och Ica är överens om fortsatt utveckling på Kongahälla

Kungälvs kommun och Ica har skrivit under ett samverkansavtal som innebär att parterna är överens om en rad viktiga frågor kring fortsatt utveckling av Kongahälla. Även ST1 och McDonalds är överens med kommunen på en rad viktiga områden.

Det här betyder att kommunen nu kan gå vidare med detaljplanearbetet för Kongahälla Östra, som bland annat omfattar delar av Icas nuvarande parkering. På området planeras omkring 200 bostäder, handel och butiker i husens bottenvåningar samt ett parkeringshus. Parterna är också överens om en förbättrad trafiklösning för infart till området Kongahälla.

Samverkansavtalen är ett resultat av närmare två års dialog mellan kommunen, Ica och övriga parter. Monica Wincentson som är Kungälvs kommuns projektledare säger att det känns skönt att vara i hamn med avtalen. – Nu kan vi fortsätta att utveckla området, säger hon. Det känns bra att flera av de aktörer som ska finnas och verka på platsen även framöver är med på tåget och att vi gör detta tillsammans.

Avtalen godkändes formellt av Kungälvs kommun på kommunstyrelsens sammanträde i onsdags och sent i fredags blev de sista detaljerna klara och alla samarbetspartners har nu skrivit på.

Målet är att en detaljplan för Kongahälla Östra ska finnas färdig för antagande innan årsskiftet 2015/2016. Sedan tidigare är det grönt ljus för 700 bostäder och en handelsanläggning på Kongahälla Västra där arbetet med markarbeten startar redan i höst.

För mer information kontakta:
Monica Wincentson, projektledare Kongahälla: 0303-239187
Henrik Levin, planchef: 0303-239176

 

Med vänliga hälsningar
Karin Dahl
Informatör, Kungälvs kommun
0706-76 90 53

  Sidan uppdaterades: