Senaste nytt om Kongahälla

Just nu händer det mycket på Kongahällatomten. Under 2016 började nästan alla byggherrar bygga på området och markarbetena går nu mot sitt slut. Här kan du läsa mer om vad som pågår i projektet just nu.

2018-01-29

P-huset Trekungar tar form

Nu börjar det komma upp pelare och väggar på det nya p-huset Trekungar som ligger norr om ICA Maxi.  Någon gång i månadsskiftet oktober/november kommer p-huset att vara klart.

 

2017-09-27

Lekparken invigd - välkommen dit!

De nya husen runt Kongahälla börjar fyllas med liv och rörelse. På måndagen togs ytterligare ett steg när förskolan Kongahälla invigdes. Samtidigt togs Bäckparkens nya lekplats i besittning av barnen från den nya förskolan. Parken är öppen för allmänheten och den nya lekplatsen ett välkommet tillskott inte minst för barnen på förskolan Kongahälla.

2017-09-14

Avstängning förlängs

Avstängningen av Kongahällagatan har förlängts till och med den 9 december 2017. Bland annat på grund av att markförhållandena varit sämre än väntat vilket påverkat bygget av murar som ska hålla uppe gatan. Även intilliggande projekt har drabbats av förseningar vilket påverkar avstängningen av Kongahällagatan.

 

2017-08-23

Omledning av gång- och cykelväg vid ICA Maxi/McDonald's

På grund av byggnation av parkeringshus på parkeringsytan mellan ICA Maxi och McDonald's leds gång- och cykeltrafiken om. Omledningen sker den 25 augusti 2017 och är kvar till december 2018.

Här hittar du en karta som visar omledningen.

 

2017-08-23

Parkering mellan McDonald's och ICA Maxi avstängd

På parkeringsytan mellan McDonald's och ICA Maxi byggs ett parkeringshus i fyra våningar för kundparkering och allmän parkering. Byggnationen startar fredagen den 25 augusti, då stängs parkeringsytan av. Det nya parkeringshuset beräknas vara klart i december 2018.

 

2017-08-21

Snart börjar vi bygga nästa parkeringshus

Nu påbörjar vi snart byggandet av nästa parkeringshus på Kongahälla. På parkeringsytan mellan McDonalds byggs ett parkeringshus i fyra våningar för kundparkering och allmän parkering. Det nya parkeringshuset beräknas stå klart i december 2018. 

2017-08-04

Trafikomläggning på Marstrandsvägen

Natten mellan 8-9 augusti kommer trafiken att läggas om på Marstrandsvägen på sträckan strax väster om Gymnasiegatan (infarten till Maxi) och fram till Uddevallavägen/Karebyvägen (Lasarettskryset).
Det kommer att vara ett körfält i vardera riktning och man lägger om så att all trafik går på den södra delen av Marstrandsvägen. Omläggningen beror på byggandet av nya Kungälvsmotet och beräknas pågå under cirka fyra veckor.

2017-07-29

Nu bor det folk på Kongahälla

Under slutet av juli flyttade de första personerna in på Kongahälla. Först ut att välkomna sina hyresgäster är Förbo. Från början av september kommer Kungälvsbostäder att påbörja sin inflyttning i samma kvarter. De första barnen till förskolan beräknas komma i mitten av augusti. De första inflyttningarna är ett stort steg framåt för området!

2017-07-03

Nya Kungälvsmotet växer fram

Kungälvsmotet är redan idag starkt trafikerat, och med kommande exploatering av handel och bostäder kommer trycket att öka ytterligare. För att säkra framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten trots ökad trafikmängd bygger Trafikverket om Kungälvsmotet och del av Marstrandsvägen. Byggnation pågår på östra sidan av Kungälvsmotet med ombyggnation av ramper och del av Marstrandsvägen, väg 168. Arbetet innebär att det blir fler filer och därmed bättre framkomlighet. På västra sidan planerar Trafikverket för ny rampanslutning i form av cirkulationsplats och utreder möjlighet till separat busskörfält från Christian IV:s väg till ny cirkulationsplats och ny körfältsindelning på bron över E6.

Omläggning av trafiken från befintlig avfartsramp till de nya ramperna planeras att göras i mitten av augusti. Arbetet planeras pågå fram till december men kan bli klart tidigare.

Här kan du läsa mer om arbetet med Kungälvsmotet

 

2017-06-30

Sopsugen snart klar

Som många nog sett när de åkt förbi Kongahällaområdet så har byggandet av den nya sopsugen gått fort fram och den är snart klar. Sopsugen kommer att suga sopor från hyreshusen och då dela upp det i två fraktioner - matavfall och brännbart avfall. Övrigt avfall kommer fastighetsägarna att ha i eller utanför sina hus som vanligt. Rören som kommer transportera soporna från husen ligger i marken och de kommer gå till en byggnad där avfallet samlas i containrar. Den främsta anledningen till att man valt en sopsug på området är för att minska ner transporterna inom området vilket går hand i hand med det gröna tänket som genomsyrar arbetet med området. 

 

2017-06-15

Förlängd avstängning av Kongahällagatan

Det pågår stora arbeten på Kongahällagatan vid Resecentrum. Tyvärr måste avstängningen av Kongahällagatan förlängas, preliminärt till oktober.
Det är flera faktorer som gör att det tar längre tid än beräknat att bygga klart Kongahällagatan. Bland annat har markförhållandena varit sämre än beräknat vilket påverkat byggnationen av murar som ska hålla uppe gatan. Samtidigt har Trafikverket förseningar av den gång- och cykelbro som ska byggas, bron är en förutsättning för att den nya bredare Kongahällagatan ska kunna byggas. Här kan du läsa mer om trafiken i Kungälv

 

2017-04-20

Det gamla McDonalds rivs

Under vecka 16 påbörjades rivningen av det gamla McDonalds som ligger vid Kongahällaområdet. Rivningsarbetet kommer att pågå i upp till tre veckor. Så mycket som möjligt av det som rivs kommer att återvinnas. Det handlar bland annat om lysrör, tegel och kylaggregat. Sedan i november står det nya McDonalds i området klart.

2017-04-03

P-däcket vid Marstrandsvägen börjar ta form

P-däck Palissaden som kommer att ligga mitt på området mot Marstrandsvägen har börjat växa fram. Just nu pågår markarbeten till p-däcket som kommer vara tre våningar högt inklusive markplan och innehålla cirka 330 p-platser. P-däcket beräknas stå klart oktober/november 2017.
Senare kommer även p-däcket Intendenten som kommer stå bredvid ICA Maxi att börja byggas. Det däcket kommer vara fyra våningar högt och innehålla cirka 840 p-platser. 

2017-03-16

JM tog sitt första spadtag

I dag var det dags för JM att ta ett första, symboliskt spadtag på Kongahällatomten. Det är det första av två kvarter som de ska bygga och innehåller 137 bostadsrätter. Det innebär att alla byggherrarna nu har startat upp sina husbyggen på området!

2017-03-08

Sopsugen tar form på området

Sedan ett tag tillbaka är byggandet av sopsugen på Kongahällatomten i full gång. Sopsugen kommer att suga sopor från hyreshusen och då dela upp det i två fraktioner - matavfall och brännbart avfall. Övrigt avfall kommer fastighetsägarna att ha i eller utanför sina hus som vanligt. Rören som kommer transportera soporna från husen ligger i marken och de kommer gå till en byggnad där avfallet samlas i containrar. Den främsta anledningen till att man valt en sopsug på området är för att minska ner transporterna inom området vilket går hand i hand med det gröna tänket som genomsyrar arbetet med området. Sopsugen beräknas vara klar i slutet av juni. De första hyresgästerna flyttar sedan in i augusti.

2017-02-28

Kongahällagatan behöver stängas av

Från och med måndag 6 mars och cirka tre månader framåt är Kongahällagatan avstängd mellan Utmarksvägen och Rosendalsgatan. Avstängningen beror på byggandet kring nya resecentrum, bland annat av en stödmur på norra sidan av Kongahällagatan och att Trafikverket bygger en gång- och cykelväg över motorvägen.  Biltrafik hänvisas till Marstrandsvägen alternativt Kastellegårdsgatan/Ytterbyvägen. 

2017-02-22

Nya butiker klara till Kongahälla Shopping

Uthyrningsarbetet av lokalerna i Kongahälla Shopping fortsätter. Den senaste tiden har Adapta Fastigheter som äger anläggningen lagt till Lindex, Pondus och Cervera till listan av hyresgäster. Sedan tidigare är H&M, Coop och Systembolaget klara. 

Läs mer om Kongahälla Shopping här

2017-01-17

Kongahällagatan - ett körfält avstängt vid Oasen

På grund av arbete med dagvattenledning är vägen avsmalnad till ett körfält på Kongahällagatan vid Oasen från och med onsdagen den 18 januari. Trafiken regleras med trafikljus. Arbetet beror på byggnationen av Resecentrum och planeras pågå till slutet av februari.

Här kan du läsa mer om aktuella trafikstörningar i Kungälv

2016-12-15

Stort H&M till Kongahälla

Uthyrningsarbetet av lokalerna i Kongahälla Shopping pågår för fullt. I dag offentliggjorde Adapta Fastigheter att en av hyresgästerna blir modekedjan H&M som ska öppna en butik på 2600 kvadratmeter.  Sedan tidigare är Coop och Systembolaget klara aktörer. 
Läs hela pressmeddelandet här


2016-12-12

Nu startar Kungälvsbostäder sin uthyrning

Från och med måndagen den 12 december finns Kungälvsbostäders lägenheter i Kvarter Kronan till uthyrning på deras hemsida. Mer information om lägenheterna kommer att finnas under varje lägenhet.

Läs mer på Kungälvsbostäders hemsida

2016-12-11

Kungälvsmotet avstängt

Mellan måndag den 12 december klockan 19.00 och tisdag den 13 december cirka klockan 06.00 är Kungälvsmotet avstängt för all fordonstrafik, alternativ väg är via Rollsbomotet. Avstängningen beror på byggation av en tillfällig cirkulationsplats. Den tillfälliga cirkulationsplatsen behövs under tiden då det byggs på de nya påfarts- och avfartsramperna.

Mer information om arbetet finns på Trafikverkets hemsida

2016-12-07

Kongahällagatan smalnas av mellan Thorildskolan och E6

Från och med onsdagen den 7 december kommer Kongahällagatan att smalnas av till ett körfält på en kort sträcka på grund av byggnationen av det nya resecentrumet. Den korta vägsträckan som smalnas av är mellan Thorildskolan och fram till bron över E6. Arbetet beräknas pågå till och med februari 2017.

2016-12-06

Omläggning av fordonstrafiken på Marstrandsvägen mellan Gymnasiegatan och E6

Mellan tisdag den 6 december och fredag den 9 december pågår arbete på Marstrandsvägen mellan Gymnasiegatan och E6. Arbetet beror på att det ska byggas en tillfällig rondell på Marstrandsvägen vid på- och avfartsramperna på östra sidan av E6. Arbetet innebär begränsad framkomlighet.

Läs mer om arbetet här

2016-11-12

Första hyresgästen klar till Kongahälla shopping

Våren 2019 flyttar Systembolaget sin butik från Strandgatan till Kungälvs nya köpcentrum, Kongahälla shopping. De är därmed den första hyresgästen som blir klara till anläggningen.

Läs mer på Adapta Fastigheters hemsida


2016-11-11

Säljstart för JMs bostäder på Kongahälla

Måndagen den 14 november drar JM igång sin försäljning av bostadsrätterna som byggs i första etappen. BRF Borggården består av 58 bostäder i olika storlekar. På JMs hemsida kan du läsa mer om lägenheterna och hur säljprocessen går till. Läs mer på JMs hemsida


2016-10-25

Bäckgatan stängs av för biltrafik

Mellan 31 oktober och 24 november stängs Bäckgatan av för biltrafik från Kongahällagatan till och med Egnahemsgatan. Orsaken är att Kungälv Energi utför arbete med elkablar i området. Gång- och cykeltrafiken berörs inte i arbetet. 

2016-10-20

Nu tar även Riksbyggen sitt första spadtag

Den 20 oktober var det dags för Riksbyggen att ta ett första, symboliskt spadtag på Kongahällatomten. Det innebär att ännu en av byggherrarna nu är på gång med sitt husbygge. I ettapp 1 färdigställs brf Vildvinet.

Här kan du läsa mer om Riksbyggens satsning 

2016-10-03

Förlängd avstängning av Kongahällagatan

Vi måste förlänga avstängningen av Kongahällagatan till den 21 oktober. Anledningen till förlängningen beror på att vi väljer att lägga ner alla ledningar som behövs vid samma tillfälle så att vi slipper gräva upp gatan och stänga av den igen om några månader.

2016-09-30

Balder tog sitt första spadtag

Fredagen den 30 september tog Balder sitt första spadtag på Kongahälla. De kommer att bygga 134 hyresrätter som kommer att ha 1-4 rum och kök i storlekar mellan 35-90 kvadratmeter.

Här kan du läsa mer om Balders satsning på Kongahälla


2016-09-28

Nu startar Förbo sin uthyrning av kvarteret Kronan

Från och med torsdagen den 29 september finns Förbos lägenheter i Kvarter Kronan till uthyrning på deras hemsida. De 65 lägenheterna kommer att läggas ut under tre etapper där de första 13 lägenheterna släpps 29 september. Mer information om lägenheterna kommer att finnas under varje lägenhet. Läs mer på www.foerbo.se


2016-09-01

Träffa oss i höst

I september kommer du under två mässor att kunna träffa de som bygger på Kongahälla. Lördagen den 10 september mellan kl. 11 och 15 äger Boplats Göteborgs mässa Bonytt rum i Excercishuset i Göteborg. Från torsdagen den 15 september till lördagen den 17 september går Kungälvsmässan av stapeln i Mimershallen i Kungälv.

På båda mässorna kommer du att träffa de olika företagen som bygger på Kongahälla. Passa på och ställ alla dina frågor på plats!

2016-08-18

Flytten av snabbladdaren för elbilar är nu klar

Sedan mitten av juli är flytten av snabbladdaren för elbilar klar. Du hittar den vid Gymnasiegatan, ner mot Kongahällagatan. Där kan två elbilar laddas samtidigt. Laddningen är kostnadsfri till och med år 2019.

2016-08-17

Avstängning av gång- och cykelväg utmed Uddevallavägen

Gång- och cykelvägen utmed Uddevallavägen är avstängd från gång- och cykeltunneln under Marstrandsvägen fram till gång- och cykelpassagen över Uddevallavägen framför Ica Maxi. Gång- och cykeltrafik kan ta sig fram väster om Ica Maxi alternativt korsa Karebyvägen vid Kungälvs sjukhus och ta sig fram på östra sidan av Uddevallavägen. Avstängningen beror på nedläggning av fjärrvärmeledning, elledningar och teleledningar. Avstängningen beräknas pågå till mitten av oktober.

2016-08-15

Kongahällagatan avstängd

Från och med vecka 34 och fram till i början av oktober är Kongahällagatan avstängd mellan Rosendalsgatan (infart till Oasen) och rondellen vid Bäckgatan/Gymnasiegatan. Avstängningen beror på nedläggning av nya VA-ledningar i och över gatan i samband med byggandet på Kongahälla. Biltrafik hänvisas till Marstrandsvägen alternativt Kastellegårdsgatan/Ytterbyvägen. All gång- och cykeltrafik leds om via Ytterbystigen (gång- och cykelvägsbron över E6, söder om Thorildskolan) och vidare mot Ytterbyvägen fram till Bäckgatan. Det går inte ta sig igenom vid Thorildskolan via Rosendalsgatan fram till Kongahällagatan, men det går att ta sig fram öster om tennishallen och via gångbron över bäcken för att komma fram vid korsningen Bäckgatan/Fredriksbergsgatan.

2016-06-23

Trafikstörningar vid ICAs parkering och flytt av kretsloppsstation

Mellan vecka 26 och vecka 28 kommer vi att göra ledningsarbeten mellan Marstrandsvägen och Kongahällagatan i höjd med där kretsloppsstationen står idag på ICA MAXIs parkerig. Vi kommer växelvis att stänga av ett körfält i taget men det kommer vara möjligt att åka från båda hållen trots arbetena. I samband med detta kommer vi även att flytta kretsloppsstationen som står vid parkeringen till en ny plats. Den nya platsen är parkeringen närmast Romelandavägen ovanför Mimers. På grund av arbetena kommer vi även att stänga av ett antal av ICAs parkeringsplatser. Dessa kommer att ersättas med provisoriska platser på området. Hänvisningar kommer att berätta för dig vart du kan parkera. Detta arbete kommer att pågå fram till efter sommaren. 

2016-06-22

Trafikstörningar på grund av ledningsarbeten

På grund av ledningsarbeten kommer vi att behöva stöka till lite kring trafiken. Den 22-23 samt den 28 juni kommer vi att arbeta vid Uddevallavägen och stänga av en fil växelvis i takt med att arbetet går framåt. Den 28-30 juni kommer vi att stänga av Selma Lagerlöfs Gata helt mellan Romelandavägen och Hantverkaregatan. Biltrafiken leds om via Hantverkaregatan. Gång- och cykeltrafiken kommer inte att påverkas under tiden.

2016-06-21

Flytten av snabbladdaren för elbilar är försenad

Tyvärr har andra markarbeten i området ställt till det för oss i flytten av snabbladdaren för elbilar som tidigare stod vid McDonalds och som ska flyttas längre söderut i anslutning till Kongahällatomten. Ny bedömning är att laddstationen är i drift först efter sommaren.

Här hittar du mer information om vart det finns andra laddstationer för elbilar i Kungälvs kommun.

2016-06-21

Omläggning på Marstrandsvägen

På grund av ett maskinhaveri så blev omläggningen på Marstrandsvägen inte gjord i söndags. Men ikväll öppnar alla körfält igen. Omläggningen innebär alltså att vi kommer ha två körfält i vardera riktningen igen. Cirkulationsplatsen kommer att vara kvar även fortsättningsvis.

2016-06-16

Kulverteringsarbetet under Marstrandsvägen är klart

På söndagskvällen den 19 juni kommer vi att öppna upp alla körfält på Marstrandsvägen igen då kulverteringsarbetet redan är klart. Ändringen innebär att vi kommer ha två körfält i vardera riktningen. Cirkulationsplatsen kommer att vara kvar även fortsättningsvis.

 

2016-06-01

Flera åtgärder för att undvika underskott

Ekonomin i Kongahälla har varit i fokus en tid. Projektet går inte back i dagsläget men har en negativ prognos för slutkostnaden. På sitt senaste möte, tisdagen 24 maj antog kommunstyrelsen enhälligt ett sjupunktsprogram med åtgärder för att komma till rätta med det prognostiserade underskottet på 170 miljoner.
läs mer om ekonomin här


2016-05-27

Avstängd parkering norr om McDonalds

Från och med måndagen den 30 maj kommer vi att stänga av parkeringen som ligger norr om McDonalds. Du kan istället parkera där det finns plats i området. Anledningen till att vi stänger av parkeringen är att vi ska lägga om fjärrvärme, el och teleledningar och det gör vi på grund av att vi ska kunna bygga ett parkeringshus norr om ICA. Utöver det ska även ett nytt McDonalds börja byggas i mitten av juni. Parkeringen beräknas vara avstängd året ut. I takt med att ledningsarbetet förflyttar sig kommer även vissa gång- och cykelstråk samt andra platser att behöva stängas av.
Du hittar alltid aktuell information om trafiken här. 


2016-05-20

Begränsad framkomst på gång- och cykelvägen vid McDonalds

Från och med måndagen den 23 maj kommer det att vara begränsad framkomst på gång- och cykelvägen söder om McDonalds. Detta på grund av att vi ska göra en ny sträckning av McDonalds drive through-slinga, det vill säga vägen man kör när man ska handla mat via drive through-luckan. Under byggtiden kan man istället cykla eller gå runt arbetsområdet via parkeringen bredvid. Arbetet beräknas att ta cirka tre veckor.

2016-05-19

Omledning av trafiken på Marstrandsvägen

På söndagskvällen den 22 maj klockan 22 startar en omledning av trafiken på Marstrandsvägen vid Kongahälla. Det är pågående arbeten som nu fortsätter på andra sidan vägen vilket betyder att trafiken flyttas från norra sidan av vägen till södra. Antalet filer i båda riktningarna kommer att vara samma som tidigare. Flaggvakter finns på plats under kvällen och natten för att underlätta för er trafikanter. Måndag morgon ska omledningen vara klar.

2016-05-18

Flytt av laddningsstationer

Snabbladdaren för elbilar vid McDonalds måste flyttas tillfälligt för byggnationerna som pågår. Från och med torsdagen den 19 maj kommer snabbladdaren att stängas av i cirka fyra veckor. Därefter kommer den att vara placerad längre söderut i anslutning till Kongahällatomten, nära Kongahällavägen. När nya McDonalds är färdigbyggd kommer laddaren sedan att flyttas tillbaka. Närmaste laddare finns vid Ytterby pendelparkering, det är dock ingen snabbladdare.

Här hittar du en karta över vart laddstationerna finns. 

2016-04-29

Många passade på att ställa sina frågor om Kongahälla

Under torsdagskvällen den 28 april var det fullt hus i Kungälvs kommuns stadshus. Det vankades öppet hus med tema Kongahälla och besökarna fick då chansen att få svar på alla sina funderingar kring området och dess innehåll. På plats fanns representanter från Kungälvs kommun men besökarna fick även träffa representanter från Balder, Förbo, Kungälvsbostäder, Riksbyggen, JM och Adapta Fastigheter som alla är med och bygger upp Kongahälla. 

2016-04-14

Kongahälla får nytt resecentrum som granne

I september sätts spaden i jorden för Kungälv kommuns nya resecentrum som kommer att ligga granne med Kongahälla. Resecentrumet har målet att göra det enklare och mer attraktivt att åka kollektivt. Förutom en ny terminal byggs både en ny gång- och cykelbro och kontor och bostäder i anslutning till resecentrum.

Här kan du se en film om det nya resecentrumet.

2016-04-07

Arbeten på Marstrandsvägen i vår och sommar

Med start måndag vecka 15 inleds arbeten på Marstrandsvägen vid Kongahällatomten vilket kommer att påverka trafiken. Anledningen är byggnationen av en kulvert där stora rör ska läggas under Marstrandsvägen.
Arbetet är en del i utvecklingen av Kongahällaområdet och en förberedelse för kommande ombyggnad av Kungälvsmotet. Trafiken kommer under byggtiden att ledas runt arbetsområdet.

Här kan du läsa mer om hur trafiken påverkas.


2016-04-06

Läs mer om Adapta Fastigheters satsning på Kongahälla

I dagarna har Adapta Fastigheter släppt en ny hemsida där du bland annat kan läsa mer om deras satsning på Kongahälla. Köpcentret kommer att bli 35 000 kvm stort i tre plan med cirka 100 butiker, restauranger och annan service. I bottenplan kommer det att bli ett parkeringsgarage.

Här kan du läsa mer om satsningen.

2016-04-05

Välkommen på öppet hus om Kongahälla

Torsdagen den 28 april kl. 17-19 är du varmt välkommen till Stadshuset i Kungälv för en temakväll om Kongahälla. Vi berättar mer om visionerna för Kongahälla, visar upp skisser och du kan även passa på att kika på vår trämodell som visar hur området kommer bli. Passa på och ställ alla dina frågor om Kongahälla!


2016-03-09

Första lokalhyresgästen klar på Kongahälla

Nu har det första lokalhyreskontraktet på Kongahälla skrivits på och först ut är Fastighetsbyrån som kommer att flytta in i en av Kungälvsbostäders lokaler på området. Har du frågor om lokaler på Kongahälla kan du höra av dig till byggherrarna som bygger på området. 

2016-02-24

Milstolpe nådd i kulvertarbetet

Sedan maj förra året har det pågått en kulvertering av Komarksbäcken som rinner genom Kongahällaområdet. Under vecka 8 når man en stor milstolpe i arbetet när man kan dra bort sponten både i norr och söder som skurit av bäcken från arbetsområdet. Vattnet kan då att rinna genom de nya rören. Under våren kommer det även ske en kulvertering under Marstrandsvägen.

2016-02-15

Första byggherrarna på plats

Under början av februari flyttade Förbo och Kungälvsbostäder in på Kongahällaområdet. De kommer tillsammans att bygga ungefär 120 hyresrätter i kvarteret som fått namnet Kronan. I kvarteret kommer det dessutom att finnas ett gruppboende och en förskola. Det kommer även att finnas plats för affärsverksamhet i bottenplan på fastigheterna. Till en början kommer marken att förberedas genom att man pålar området där husen kommer stå. 

2016-01-19

Säljstart för Riksbyggens bostäder på Kongahälla

Nu drar Riksbyggen igång sin försäljning av bostadsrätterna som byggs i första etappen. BRF Vildvinet består av 81 bostäder i olika storlekar. På Riksbyggens hemsida kan du läsa mer om lägenheterna och hur säljprocessen går till. Där ser du även öppettider för visningsboden som ligger i anknytning till Kongahällaområdet.

Läs mer på Riksbyggens hemsida


2016-01-04

Flytt av gång- och cykelväg

Under julhelgen flyttades gång- och cykelvägen utmed Kongahällagatans norra sida mellan Utmarksvägen och Gymnasiegatan till södra sidan på Kongahällagatan, från Utmarksvägen och fram till Oasen. Vi har gjort detta för att minska risken för olyckor då det inom kort kommer att börja byggas på Kongahällatomten och byggtrafik kommer då att åka in och ut där gång- och cykelvägen tidigare låg. 

2015-12-16

Visste du att...

Kongahällaområdet är cirka 185 000 kvadratmeter stort och är till största delen uppbyggd av lera. I markarbetet har man hittills kört bort cirka 70 000 ton lera från området. De kulvertrör som läggs ner är 2,5 meter i diameter och de flesta är sex meter långa. Ett enda rör väger hela 4,2 ton! Hittills har man lagt ner cirka 600 meter kulvertrör i den 50 meter breda schaktsektionen. 

2015-12-11

Första spadtaget för bostäderna är nu taget

Fredagen den 11 december togs det första spadtaget för byggandet av bostäderna på Kongahälla. Först ut att bygga är Förbo och Kungälvsbostäder som tillsammans bygger kvarteret Kronan. Själva byggandet kommer att starta i februari. 

Här kan du läsa mer om Förbos satsning på Kongahälla
Här kan du läsa mer om Kungälvsbostäders satsning på Kongahälla


2015-12-09

Detaljplanen för Kongahälla Östra utställd för granskning

Detaljplanen för Kongahälla Östra finns nu utställd för granskning i stadshusets entré eller på kommunens hemsida. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt utveckling av östra delen av Kongahällaområdet och den innefattar bland annat handelsområdet Vita Fläcken. Vi vill ha dina eventuella synpunkter senast den 4 januari 2016.

Läs mer om detaljplanen för Kongahälla Östra

2015-11-19

Ökat handelsutbud när Adapta storsatsar på Kongahälla

I takt med att byggstart för de första bostadskvarteren på Kongahälla närmar sig konkretiseras också planerna för handelsanläggningen som ska finnas på området. Kungälvs kommun är nu överens med Adapta Fastigheter om en handelsanläggning på 35 000 kvadratmeter, med både butikslokaler i två plan och lokaler för olika verksamheter.  

Här kan du läsa mer om Adaptas planer

2015-11-12

Gång- och cykelväg stängs av utmed Kongahällagatans norra sida

Gång- och cykelvägen som går utmed Kongahällagatans norra sida mellan Utmarksvägen och Gymnasiegatan kommer att stängas av med start onsdagen den 18 november. Detta för att vi ska kunna arbeta med nya transportvägar in till byggområdet på Kongahällatomten. Gång- och cykeltrafiken leds istället om till Ytterbystigen över motorvägen söder om Kongahällagatan, via Oasen/Thorildskolan eller via gångtunneln under Kongahällagatan väster om Utmarksvägen.

Här kan du läsa mer om avstängningen

2015-11-05

Ännu en entreprenör på plats

Sedan vecka 45 finns Agnesberg Grävtjänst på plats på Kongahälla. De kommer att bygga gator och lägga ledningar inför byggstarten av fastigheterna. Sedan tidigare finns Västmark på plats i området. De kommer parallellt att fortsätta med kulverteringen av Komarksbäcken. Först ut att bygga fastigheter är Kungälvsbostäder och Förbo. De startar det arbetet efter årsskiftet.

2015-10-27

Detaljplanen för Östra Kongahälla på nytt samråd

Från den 1 juni 2015 gäller en ny förordning om trafikbuller. Detaljplanen för Östra Kongahälla behöver ta hänsyn till den lagen, därför har samhällsbyggnadsutskottet beslutat om ett nytt planuppdrag. Det betyder att detaljplanen kommer att skickas på samråd och granskning en gång till, men enligt nya plan- och bygglagen. Om inga stora förändringar sker av detaljplaneförslaget, planeras samrådet till 27 oktober – 24 november 2015 och granskning i december-januari.
Detaljplanen omfattar bland annat handelsområdet Vita Fläcken.

Läs mer om detaljplanen för Kongahälla Östra


2015-09-25

Kongahällagatan stängs tillfälligt 

Kongahällagatan kommer att stängas av i höjd med Thorildskolan med start vecka 41. Anledningen är att gång- och cykeltunneln under vägen ska tas bort. Biltrafiken från centrum ut mot Komarken kommer tillfälligt ledas om via Marstrandsvägen och Kungälvsmotet över motorvägen, in på Christian IV:s väg och Utmarksvägen. Gång och cykeltrafik leds tillfälligt om via gång- och cykelbron söder om Thorildskolan. Vägen kommer öppnas för trafik igen måndag 19 oktober.


2015-09-21

JM köper två kvarter på Kongahälla

Ytterligare ett bolag går nu in i projektet. Det är JM som ska bygga sammanlagt 260 lägenheter fördelat på två kvarter. Att också JM väljer att satsa i Kungälv och på Kongahälla betyder att samtliga kvarter nu är sålda på Kongahälla Västra. JM räknar med att börja bygga i slutet av 2016 för preliminär inflyttning 2018.


2015-09-13

Flera nya byggherrar i projektet

Sedan en tid tillbaka är det klart att Adapta fastigheter blir det företag som kommer att bygga handelsanläggningen på Kongahälla. Innan var det Coop fastigheter som skulle bygga anläggningen, som det är nu kommer Coop istället finnas som hyresgäst med en matvarubutik. 
Även Ab Fastigheter Balder är nya aktörer på Kongahälla. Balder bygger och förvaltar ca 130 hyreslägenheter i storlekar från 1 till 4 rok på 35-90 kvm.


2015-09-04

Bodagarna slår upp portarna i stadshuset

För första gången någonsin arrangerar Kungälvs kommun i slutet av september en bomässa i stadshuset i Kungälv. Där visar kommunen upp några av sina projekt, bland annat Kongahälla, men även bostadsföretag, mäklare och banker finns på plats för att berätta om vad de har på gång vad gäller boende i kommunen. Mässan hålls 25-26 september med start 12:00 på fredagen. 


2015-09-01

Info om vägavstängningar

Utmed Gymnasiegatan på sträckan mellan infart från Marstrandsvägen och cirkulationsplatsen vid ST1 kommer gatan att sänkas och flyttas några meter österut på grund av arbeten med omledning av bäcken. Detta innebär att trafiken här läggs om till 1+1 fil under cirka tre veckor för att därefter återgå till 2+1 fil. Arbetena här påbörjas den 4 september.

  Sidan uppdaterades: