Kungälvs vattenverk

Kungälvs vattenverk byggs utmed Göta älv strax norr om Kungälv. Råvaran tar vi direkt från Göta älv och verket kommer att leverera vatten till Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Ale kommun.

Planering: 2016 – 2018
Byggnation 2017 – 2019

Platschef: Anders Påsse, NCC. Telefon 0703-26 62 56
Projektledare: Sofia Andersson Kungälvs kommun

Kungälvs vattenverk har betydligt högre kapacitet än tidigare vattenverk i kommunen och på sikt ska verket förse flera grannkommuner med vatten. Inne i vattenverket finns också plats för att utöka produktionen över tid när behovet av vatten stiger. Första etappen som började leverera vatten under slutet av 2018 är beräknat att klara behovet fram till 2035. Bygget av vattenverket har genomförts som en så kallad partnering. Det betyder att kommunen gör det här med NCC som partner och att vi har fullständig tillgång och insyn i varandras räkenskaper och arbetsmaterial. Vi har gemensamt ett stort fokus på kontinuerlig uppföljning. Avtalet är dessutom uppbyggt på ett sådant sätt att vi båda vinner på att hålla nere kostnaderna.

Ett nytt vattenverk med betydligt högre kapacitet är grundbulten för att kunna fortsätta växa. Samtidigt arbetar vi med att bygga ut vårt kommunala vatten- och avloppsystem utmed kusten något som också kommer att öka efterfrågan på dricksvatten.

 

Om Kungälvs vattenverk

Kungälvs vattenverk är ett så kallat ytvattenverk. Det innebär att vatten leds in direkt från Göta älv in i vattenreningsprocessen.  

Vattenprocessen

De vattenreningssteg som byggs i Kungälvs vattenverk är sandfilter, ultrafilter, kolfilter och till sist uv-ljus. Det kommer även finnas möjlighet till klorering vid nödfall.

  • Sandfiltret är en första rening där mycket av det organiska materialet i älvvattnet reduceras.
  • Ultrafiltret är hjärtat i reningsprocessen. Ultrafiltret bygger på en slags membranteknik där vattnet pressas med tryck in i väldigt tunna rör, som inte är tjockare än vanlig spagetti. Rören är så fint perforerade att när vattnet pressas ur dem filtreras i princip alla bakterier, parasiter och virus bort, trots att somliga bara är 20 nanometer stora.
  • Kolfilter tar framför allt bort kemikalier och eventuella medicinrester.
  • UV-ljuset är det sista steget som säkrar kvaliteten på dricksvattnet.

 

Två magasin

I vattenverket finns två magasin; ett med råvatten, alltså vatten direkt från Göta älv och ett magasin med processat, rent vatten klart att pumpas ut på vattennätet. Magasinen kan användas om vi måste stänga vårt vattenintag tillfälligt på grund av exempelvis ett utsläpp av något slag norr om vårt vattenintag.

Byggs etappvis

Vattenverkets första etapp började leverera vatten i slutet av 2018. Den etappen är dimensionerad för vattenbehovet fram till 2035. När behovet ökar finns det möjlighet att utöka produktionen i vattenverket med ytterligare en etapp. Etapp två tar sikte på 2050.

  Sidan uppdaterades: