Senaste nytt om Kungälvs vattenverk

Här kan du följa bygget av Kungälvs vattenverk som när det är klart ska leverera vatten till Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Ale kommun.

2018-12-04

2018-11-21

Dags för test av vattenverket

Inom kort inleds testerna av vårt nya vattenverk och delar av vattnet kommer att pumpas ut på vårt kommunala vattennät. Under testet som är planerat att pågå i två-tre veckor kommer verket att tillverka långt mer vatten än vad som går åt i kommunen. Anledningen är att vi behöver säkerställa att verket fungerar som det ska. Merparten av vattnet skickar vi tillbaka ut i Göta Älv igen. 

Under testperioden kan det finnas en liten risk för att avlagrat mangan i våra gemensamma ledningar lossnar och missfärgar vattnet tillfälligt. Mangan är ofarligt och det räcker med att spola i kranen en stund så försvinner det.

Förbered dig - Titta på ditt vatten

Tappa upp ett par flaskor rent vatten och ställ i kylen, till det allra nödvändigaste. Sånt som inte kan vänta. Mjölkersättning, barnvälling, tandborstning med mera. Ta för vana att titta på ditt vatten före matlagning och före tvätt under de närmaste veckorna.

Om du får problem med missfärgat vatten. Anmäl här via vår hemsida. Det hjälper oss att ta rätt beslut och vi gör allt vi kan för att det här ska påverka dig så lite som möjligt.

 

2018-10-12

 

 

2017-11-02

Kungälvs vattenverk

Exteriören på Vattenverket är klar. Inuti är det en del kvar att göra. 

 

2017-11-02

Svenskt Vattens VD berömmer Kungälv

Branschorganisationen Svenskt Vattens företrädare lovordar Kungälvs satsning på kommunalt vatten och avlopp under ett besök på bygget av Kungälvs vattenverk i slutet av oktober. Läs mer här

 

2017-10-17

Nya ledningar från Kungälvs vattenverk

Taket på Kungälvs vattenverk är på plats och arbetet med att gräva ner nya, grövre ledningar från vattenverket och in mot centrum och ut mot kusten har påbörjats under hösten. 

 

2017-03-31 

Sidan om Kungälvs vattenverk har delats upp

Vi testar tekniken runt möjligheten att följa den här sidan via mail. Sidan delas nu upp i en informationssida och en "senaste nytt"- sida. Du som redan följer oss behöver inte göra något ytterligare. Ni andra som vill följa den här sidan; fyll i er e-postadress i den blå rutan på den här sidan.  

2017-03-29

Se insidan av vattenverket

Rördelar levereras till Kungälvs vattenverk. Här kan du se ett webbtv-inslag som visar arbetet som pågår just nu.  

 

2016-10-19

Se hur långt vi har kommit med bygget av Kungälvs vattenverk. Här kan du se ett webbtv-inslag som visar arbetet som pågår just nu.

2016-08-04

Mariebergsvägen stängs av för genomfartstrafik 5 augusti 2016 - juni 2018 - Läs mer här


2016-06-30

Första spadtaget

I slutet av juni togs det första spadtaget för Kungälvs vattenverk i Dösebacka, här kan du se ett webbtv-inslag om detta tillfälle. Det var Ove Wiktorsson (C) vice ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet som höll i spaden.


2016-06-03

Trädfällning ska ge plats åt Kungälvs vattenverk

Under fredagen inleddes arbetet med att bereda marken för bygget av Kungälvs vattenverk. En stor mängd träd måste bort på fastigheten Stan 1:1. Man kommer att spara skyddsvärda träd i den utsträckning det går men nu är vi i alla fall igång med satsningen.


2016-05-27

NCC och kommunen bygger Kungälvs vattenverk tillsammans

Inom kort inleds bygget av Kungälvs vattenverk utmed Göta älv norr om Kungälv. Kontraktet mellan Kungälvs kommun och NCC Sverige AB är påskrivet och samarbetet som pågått sen förra sommaren går nu in i ett nytt skede.

– Kungälvs vattenverk kommer trygga dricksvattenförsörjningen för Kungälvs kommun i årtionden framöver och vi kommer också leverera vatten till Ale kommun, Stenungsunds kommun och Tjörns kommun, säger
Maria Sondell som är kommunens projektledare. Kungälvs vattenverk byggs i etapper och den första etappen ska börja leverera vatten under sommaren 2018. – Det är oerhört stimulerande att jobba med den typen av hållbara lösningar för samhället. Nu inleder vi detaljprojekteringen tillsammans med Kungälvs kommun så att vi inom kort kan starta bygget, säger Svante Hagman affärsområdeschef, NCC Infrastructure. Kungälvs vattenverk som kommer att ta sitt råvatten ur Göta älv beräknas kosta 300 miljoner kronor och projektet genomförs som en så kallad partnering.

– Det betyder att vi gör det här med NCC som partner och att vi har fullständig tillgång och insyn i varandras räkenskaper och arbetsmaterial. Vi kommer gemensamt att ha ett stort fokus på kontinuerlig uppföljning. Avtalet är dessutom uppbyggt på ett sådant sätt att vi båda vinner på att hålla nere kostnaderna, säger Jenny Adler sektorchef på samhällsbyggnad. Kungälvs kommun är inne i en mycket expansiv fas med flera stora projekt som syftar till att öka inflyttningen till kommunen och målet är att fortsätta växa. Ett nytt vattenverk med betydligt högre kapacitet är grundbulten för att nå det målet. Dessutom arbetar vi med att bygga ut vårt kommunala vatten- och avloppsystem utmed kusten något som också kommer att öka efterfrågan på dricksvatten.

2016-05-12

Information om det nya vattenverket

Det nya vattenverket kommer att vara ett så kallat ytvattenverk. Det innebär att vatten pumpas upp från Göta älv som sedan genomgår en vattenreningsprocess i ett vattenverk. 

 

Vattenprocessen

De vattenreningssteg som byggs i Kungälvs vattenverk är sandfilter, ultrafilter, kolfilter och till sist uv-ljus. Det kommer även finnas möjlighet till klorering vid nödfall.

  • Sandfiltret är en första rening där mycket av det organiska materialet i älvvattnet reduceras.
  • Ultrafiltret är hjärtat i reningsprocessen. Ultrafiltret bygger på en slags membranteknik där vattnet pressas med tryck in i väldigt tunna rör, som inte är tjockare än vanlig spagetti. Rören är så fint perforerade att när vattnet pressas ur dem filtreras i princip alla bakterier, parasiter och virus bort, trots att somliga bara är 20 nanometer stora.
  • Kolfilter tar framför allt bort kemikalier och eventuella medicinrester.
  • UV-ljuset är det sista steget som säkrar kvaliteten på dricksvattnet.

 

Två magasin

I vattenverket byggs två magasin; ett med rent vatten och ett med Göta älv vatten (så kallat råvatten). Det rena vattnet kan direkt pumpas ut på vattennätet och det andra magasinsvattnet kan renas och användas om vi måste stänga vårt vattenintag på grund av exempelvis ett utsläpp av något slag norr om vårt intag.

Byggs etappvis

Reningsverket byggs etappvis och kan byggas ut om och när befolkningsmängden ökar. Den första etappen är dimensionerad för befolkningsprognosen för 2035. Etapp två tar sikte på 2050.

 

Bild på membran

2016-04-01

Laga kraft

Detaljplanen för fastigheten Stan 1:1 där Kungälvs vattenverk ska byggas vann laga kraft den 22 mars. Mer information om detaljplansprocessen.

 

2016-02-24

Bygglov inlämnat

Bygglovet för Kungälvs vattenverk inlämnat. 

 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

På den här sidan kan du följa hur byggnationen av Kungälvs vattenverk utvecklas. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

  Sidan uppdaterades: