Munkegärde förskola

Munkegärde förskola består idag av tre byggnader av villatyp, dessa byggnader ska byggas ut och byggas ihop för att skapa en förskola med fyra avdelningar och ett mottagningskök. Förskolan beräknas vara klar för verksamhetsstart i augusti 2018.

Pågående arbete

2018-05-16
Byggandet av lekytorna utanför förskolan är i full gång. Snart kommer vi även att börja plantera på gården. Invändigt pågår bland annat arbetet med ytskiktet till storköket.

 

 

2018-04-03
Nu börjar innerväggar och golv komma på plats.

 

2018-01-30
Nu är installationen av el och vatten i full gång. 2018-01-05
Det är nu tätt tak på byggnaden och arbete med att sätta in fönster pågår. Utvändigt pågår arbeten på lekyta samt att framsidan har belagts med asfalt.

 

2017-10-25
Arbetet med Munkegärde förskola är i full gång. Formning och armering är nästan klar, gjutning är planerad till nästa vecka. Den tryckimpregnerade syllen som skapat problem med lukt på andra förskolor är nu helt utbytt. Förrådsbyggnader är flyttade och placerade på nygjutna plattor samt utrustade med nya tak.

Arbete med att sätta formelementsskivor på fasad (skarven platta/träkonstruktion) för att på bästa sätt klara höjd mellan fasadbeklädnad och mark är nästan klart. Därefter startar tak-och fasadarbeten.


2017-10-12

Grund för tillbyggnad

Husen har klätts av inför tilläggsisolering. Just nu pågår arbete med grundläggning av tillbyggnad.

  Sidan uppdaterades: