Nordtag

Nordtag är ett nytt naturnära bostadsområde i utkanten av Ytterby, cirka en kilometer från tågkommunikationer till Göteborg. Det är en småskalig bebyggelse med ungefär 450 nya bostäder i olika upplåtelseformer, både lägenheter och radhus.

Pågående arbete

September 2019

Den 12 september samlades politiker, entreprenörer, lokal media med flera för en gemensam platsvisning av arbetsområdet Nordtag. Nordtag blir ett nytt naturnära bostadsområde i utkanten av Ytterby, bara en kilometer från tågkommunikationer till Göteborg. Det kommer att bli en småskalig bebyggelse med ungefär 450 nya bostäder i olika upplåtelseformer, både lägenheter och radhus. Med Nordtag knyts den befintliga bebyggelsen ihop med Ytterby centrum och stationsområdet. Under 2019 anlägger kommunen gator och byggnationen av bostäder planeras att starta under hösten 2020.

Redan nu står nya Sparråsskolan färdig och i området planeras för ny förskola. 

Läs mer om detaljplanen för Nordtag, Kastellegården 1:52.

Exploatörer i Nordtag

Ekeblad bostad
Hökerum bygg
NCC
Ikano bostad
Götenehus

Om du är intresserad av en bostad i området, kontakta respektive byggbolag för mer information. 

Kontaktpersoner

Simon Samuelsson byggledare Nordtag, 0722–09 70 37
Stina Gunnarsson projektledare Nordtag, 0303–23 95 38
Peter Söderlund platschef VästMark 0735–17 94 60

Är du intresserad av bostad i området?

Se vår interaktiva 3d-modell över området där du hittar länkar till olika byggherrar. 

  Sidan uppdaterades: