Nordtag

Planområdet är beläget i västra Ytterby, norr om Torsbyvägen (länsväg 604) och befintligt bostadsområde Tega/Klockarebolet samt söder om nuvarande ridskola och bostadsområdet Västra Björkås. Området ansluter i väst till antagen detaljplan för Vena 1:3 och Sparråsskolan och är cirka 30 hektar stort.

Detaljplanen för bostäder och förskola på Nordtag har vunnit laga kraft och nu ska gator och VA byggas ut. Kommunens entreprenör VästMark AB startar byggnationen under januari 2019 och den beräknas pågå till och med december 2020. Därefter kan bostadsbyggnationen komma igång. Antalet bostäder i Nordtag är beräknat till ca 450 st. 

Läs mer om detaljplanen för Nordtag, Kastellegården 1:52.

Exploatörer i Nordtag

Ekeblad bostad
Hökerum bygg
NCC
Ikano bostad
Götenehus

Om du är intresserad av en bostad i området, kontakta respektive byggbolag för mer information. 

 

Kontaktpersoner

Simon Samuelsson byggledare Nordtag, 0722–097037
Gunbritt Ornée projektledare Nordtag, 0303– 239465
Peter Söderlund platschef VästMark 0735–179460

 

Är du intresserad av bostad i området?

Se vår interaktiva 3d-modell över området där du hittar länkar till olika byggherrar.

 

 

  Sidan uppdaterades: