Nordtag

Nordtag ligger norr om Torsbyvägen (väg 604) och det befintliga området Tega/Klockarebolet. Just nu pågår arkeologiska undersökningar som ett led i arbetet med detaljplanen för området.

Inom detaljplaneområdet för bostäder och förskola på Nordtag, ska en arkeologisk undersökning av två fornlämningar utföras. Innan arkeologerna startar sin undersökning måste kommunen ta bort träden inom fornlämningsområdet. Trädfällningen pågår och området är avspärrat. Trädfällningen beräknas vara klar i oktober och därefter kommer arkeologerna påbörja sitt arbete som beräknas vara klart under hösten. Uppdraget utförs av Arkeologerna, Statens historiska museum. Läs mer om den arkeologiska undersökningen här.

Läs mer om detaljplanen för Nordtag, Kastellegården 1:52.

 

Kontaktpersoner

Anja Boström projektledare infrastruktur Nordtag, 0702-2395370
Gunbritt Ornée projektledare Nordtag, 0303-239465
Pia Claesson projektledare, Statens historiska museer, 076 128 41 99

 

Är du intresserad av bostad i området?

Se vår interaktiva 3d-modell över området där du hittar länkar till olika byggherrar. 

  Sidan uppdaterades: