VA-utbyggnad i Kungälvs kommun

Klicka på en sträckning eller ett område som du är intresserad av så får du mer information.

Kungälv växer. Målet är att öka inflyttningen till kommunen. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag. 

Utmed Göta älv norr om Kungälv bygger vi Kungälvs vattenverk. Ett helt nytt verk som ska ta sitt råvatten direkt från Göta älv. Vi bygger också ut vårt vatten- och avloppsledningsnät för att förse helt nya områden med kommunalt VA.

Långsiktig satsning på utveckling och miljö

Allt fler vill bo i Kungälv och utmed kusten. Trycket från exploatörer och privatpersoner att få bygga om, bygga nytt och kustnära är större än någonsin. Satsningen på VA är långsiktig och syftar bland annat till att öka möjligheterna för kustnära åretruntboende. När kommunalt vatten och avlopp når nya områden så uppstår miljövinster. Bland annat förbättras grundvattenkvaliteten när antalet enskilda avloppsanläggningar minskar. Dessutom minskar påverkan på havsvattenkvaliteten nära kusten.

Följ ditt projekt

Här listas de projekt där det antingen finns en grov tidsplan, projektering pågår eller så bygger vi just nu. Vår grundprincip är att informera så fort vi har något att berätta. Det går att följa fler än ett projekt. 

Aröd

Berör Aröd Norra, Aröd Västra och Aröd Södra

Björkås - Vävra

Berör Björkås, Bredsten, Ränteröd, Vävra

Brunnefjäll

Berör området sydost om överföringsledningen

Dösebacka – Bredsten

Berör Dösebacka, Diseröd, Dösebackavägen, Västra Ryr, Rostock, Tvibotten, Skälebräcke, Olseröd, Rävsal, Ullstorp, Solbräcke, Guddeby, Bredsten

Guddeby

Berör område runt Guddeby

Kode - Solberga

Berör Kode, Gunntorp, Solberga

Koön - Instön

Berör Koön, Instön och Mittsund

Kungälvs vattenverk

Nordkroken

Berör Sjöhåla, Tofta, Holmängen, Kovikshamn

Rostock/Lybeck

Berör område på båda sidorna om Romelandavägen i höjd med Rostock och Lybeck

Solberga - Aröd

Berör Solberga, Lilla Skår, Skår, Nedre Knaverstad, Flögen, Aröd

Solberga - Jörlanda

Berör Solberga, Tunge, Vitsten, Dottersröd, Stora Vinningstorp och upp mot kommungränsen till Stenungsund

Tjuvkil

Berör Västergården, Kroken, Tjuvkils huvud

Valnäs – Björkås

Berör Valnäs, genom centrala Ytterby, mot Tega

Västra Ryr

Berör område öster om Romelandavägen utmed Dösebackavägen

Vävra – Solberga

Berör Vävra, Lilla Granneby, Ödsmål, Åseby, Kåröd, Kållstorp, Valeberg, Solberga

Åkerhög

Berör området nordväst om överföringsledningen

 

  Sidan uppdaterades: