Björkås – Guddeby

På den här sidan kan du följa arbetet med att bygga ut VA mellan Björkås och Guddeby. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i rutan "Prenumerera på sidan".

Projektstart: -
Projektering/utredning:
april 2019 - augusti 2020
Byggtid:
januari 2021 - juni 2022
Status:
 Projektering under slutförande
Projektör: WSP
Entrepenör: Utses efter avslutad upphandling. Upphandling beräknas till september - december 2020.
Projektledare: Simon Samuelsson

2021-02-04

Sträckan upphandlas just nu

Entreprenaden är nu ute på upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Sprid till vänner och bekanta i området utmed ledningen om att den här sidan finns och att den går att prenumerera på. När bygget börjar kommer vi i första hand att informera er den här vägen.

2020-06-16

Flera sträckor upphandlas samtidigt

Projekteringshandlingarna som företaget WSP tagit fram åt kommunen granskas just nu. Hela sträckan från Björkås till Vävra kommer att upphandlas som en enda entreprenad. Men informationen på den här sidan kommer även i fortsättningen att koncentrera sig på sträckan mellan Björkås och Guddeby i första hand. Följ den här sidan genom att skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "prenumerera på sidan". Då får du ett e-postmeddelande när den här sidan uppdateras med ny information.
Simon Samuelsson är ny projektledare för sträckan. Du når honom lättast på e-post. kontaktuppgifterna hittar du här ovan. 

 

2020-01-29

Välkommen till sidan om VA mellan Björkås och Guddeby

Om du bor utmed den här sträckan, är fastighetsägare, markägare, entreprenör eller bara intresserad av utvecklingen i området så är den här sidan rätt för dig. Fyll i din e-postadress i den blå rutan så får du ett e-postmeddelande när sidan uppdateras. Många generella frågor och svar om utbyggnaden av VA finns listade här. Byggprojektledare för sträckan Björkås - Guddeby är David Zander.

 

2019-03-08

Projektsidan skapad

På den här projektsidan kan du följa arbetet med att bygga ut VA mellan de två platserna i rubriken. Här kommer vi löpande att informera när något viktigt händer i projektet. Det kan exempelvis vara när en utredning är klar och när projektet går in i ett nytt skede. När själva bygget av ledningen är i gång kan informationen på den här sidan mer handla om saker som exempelvis påverkar framkomligheten i området. Glöm inte att skriva in din e-postadress i rutan "Prenumerera på sidan". Då får du ett e-postmeddelande från kommunen när sidan uppdaterats med ny information.

  Sidan uppdaterades: