Guddeby

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden runt Guddeby. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

Projektering: pågår
Byggstart: Anges när entreprenören utses
Projektör: Norconsult Göteborg/Kungälvs kommun
Entreprenör: upphandlas efter genomförd projektering.
Byggprojktledare: Marcus Larsson

 

2020-02-04

Följ den stora ledningen genom området

Fastigheter som ligger i anslutning till den stora överföringsledningen som går genom området kommer i första hand att få information genom det projektet som heter  Solbräcke - Bredsten. Besök den sidan och följ även det projektet. Fastigheter i området som ligger en bit från den större ledningen, fortsätt att följa den här sidan tillsvidare. 

 

2018-10-10

Den här utbyggnaden är prioriterad

Kungälvs kommun har valt att prioritera ett antal VA-projekt under de kommande åren. Läs mer om prioriteringsarbetet här.

 

2017-11-29

VA-utbyggnaden samordnas med planarbetet 

Det här betyder att en del VA-projekt senareläggs men det finns undantag.   Läs mer om det här och ta del av beslutet och beslutsunderlagen här.  Vi återkommer med uppdaterade tidplaner så fort de blir klara.

 

2017-03-31

Projektering pågår

Sträckningen som redovisas på kartan kan komma att ändras. Just nu utreds flera alternativ för ledningsdragning. När vi har kommit längre i denna utredning kommer vi att informera om detta på denna sida och dessutom kommer berörda fastighetsägare och vägsamfälligheter att kontaktas.

 

Planering

Kommunen har påbörjat arbetet med att utreda hur området ska anslutas som ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. I samband med att förprojekteringen blir klar kommer berörda fastighetsägare att informeras om verksamhetsområdets omfattning.

Planering pågår för att inrätta ett verksamhetsområde för vatten och avlopp. Fastighetsägare kommer att informeras i samband med detaljprojekteringen.

Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar. Eller när beslut tas som påverkar slutprodukten. Prenumerera på den här sidan genom att skriva in din e-postadress i den blå rutan på den här sidan.

 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: