Håffrekullen

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden och vägnätet i området Håffrekullen. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

Planering: Pågår
Byggnation: Anges när entreprenören upphandlas
Projektör: ÅF Infrastructure
Entreprenör: Upphandlas efter genomförd projektering
ProjektledareZacharias Holmén (e-post)

2019-08-20

Marken undersöks i området

Nu inleds de geotekniska fältundersökningarna i Håffrekullen. En borrvagn och personal från ÅF Infrastructure kommer att röra sig i området och borra för att undersöka marken och kartlägga bergnivåer. De kommer inte köra in på privata tomter. De små hålen som borras i marken fylls igen och återställs efter utförd borrning. Undersökningarna med borrvagn beräknas pågå i två veckor.

Även höjdmätningar genomförs

Sedan en vecka tillbaka pågår också höjdmätningar i området, vilket vi berättade om i ett brevutskick till alla berörda fastighetsägare. Personal från ÅF Infrastructure iklädda gula reflexvästar kan behöva gå på er tomt. Dessa mätningarna genomförs till fots och skadar alltså inte gräsmattan eller liknande. Det görs för att den kommande VA-anläggningen ska kunna anpassas efter alla fastigheters höjder. Tipsa dina grannar och vänner i området om att gå in på den här informationssidan www.kungalv.se/vahaffrekullen och följa arbetet genom att skriva in sin e-postadress i den blå rutan på sidan då får de ett e-postmeddelande när den här sidan uppdateras. 

2019-06-07

Välkommen till Håffrekullens informationssida

Här kommer vi informera dig som är intresserad av utbyggnaden av vägnät och verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten (avlopp), och dagvatten i Håffrekullen-området. I samband med att VA byggs ut brukar en rad frågor uppstå. Ofta ställs samma frågor och därför har vi samlat dom på en fråga och svars-sida. 

Skogsröjning och mätningar
Geotekniska undersökningar och mätningsarbeten i fält samt röjning av skog kommer att utföras under 2019 med start nu i sommar. Mer detaljerad information kommer att skickas ut till fastighetsägare inom området innan arbeten påbörjas.

Processen fram till idag
Kommunen har tidigare arbetat fram en detaljplan för Håffrekullen 1:3 med flera som innebär utbyggnad av villatomter på Håffrekullen samt vägar till dessa. Planering och projektering av dessa arbeten har nu påbörjats och beräknas pågå under hela 2019. Först därefter kan själva grävarbetet inledas vilket alltså kan bli aktuellt först under 2020.

Framöver kommer mer information att spridas gällande tidplaner och ett informationsmöte kommer att hållas med fastighetsägare. Kommunen återkommer med mer skriftlig information när planeringsarbetet har kommit längre. Glöm inte att skriva in din e-postadress i den blå rutan. Då får du ett e-postmeddelande när den här sidan uppdateras med ny information.

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: