Hollandsgatan – Björkås

På den här sidan kan du följa arbetet med att bygga ut VA mellan Hollandsgatan och Björkås. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i rutan "Prenumerera på sidan".

Projektering/utredning: mars 2019 - september 2020
Byggtid järnvägskorsning:
december 2020 - april 2021.
Byggtid ledningar: januari 2022 - juli 2023
Status:
Projektering under slutförande
Projektör:
SWECO
Entrepenör järnvägskorsning:
Utses efter avslutad upphandling. Upphandling beräknas ske september - december 2020.
Entreprenör ledningar: Utses efter avslutad upphandling. Upphandling beräknas ske september - december 2021.
Projektledare: Mikael Fischer

 

2021-02-24

Ledningsrätten vinner laga kraft

Ledningsrätten för sträckan har vunnit laga kraft. Ledningsrätten ger oss möjlighet att lägga ledningar på mark som inte tillhör kommunen.

Planeringen inför bygget av ledningen mellan Hollandsgatan och Björkås fortsätter. Under april/maj ska tre rör anläggas under järnvägen, ett förberedande arbete inför den kommande ledningsbyggnationen. För att kunna arbeta i järnvägsmiljö med pågående tågtrafik kommer arbetet i april/maj delvis ske nattetid och orsaka störande buller. Byggnationen av VA-ledningarna planeras påbörjas under hösten.

2020-02-26

Detta gör vi just nu

Planeringen inför bygget av ledningen mellan Hollandsgatan och Björkås fortsätter. Just nu arbetar vi med att göra klar ledningsrätten för sträckan. Ledningsrätten ger oss möjlighet att lägga ledningar på mark som inte tillhör kommunen.

2020-01-29

Välkommen till sidan om VA mellan Hollandsgatan och Björkås

Om du bor utmed den här sträckan, är fastighetsägare, markägare, entreprenör eller bara intresserad av utvecklingen i området så är den här sidan rätt för dig. Fyll i din e-postadress i den blå rutan så får du ett e-postmeddelande när sidan uppdateras. Många generella frågor och svar om utbyggnaden av VA finns listade här.  

2019-03-08

Projektsidan skapad

På den här projektsidan kan du följa arbetet med att bygga ut VA mellan de två platserna i rubriken. Här kommer vi löpande att informera när något viktigt händer i projektet. Det kan exempelvis vara när en utredning är klar och när projektet går in i ett nytt skede. När själva bygget av ledningen är i gång kan informationen på den här sidan mer handla om saker som exempelvis påverkar framkomligheten i området. Glöm inte att skriva in din e-postadress i rutan "Prenumerera på sidan". Då får du ett e-postmeddelande från kommunen när sidan uppdaterats med ny information.

  Sidan uppdaterades: