Ödsmål – Solberga

På den här sidan kan du följa arbetet med att bygga ut VA mellan Ödsmål och Solberga. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i rutan "Prenumerera på sidan".

Projektering/utredning: maj 2019 - februari 2021
Byggtid:
juni 2021 - november 2022
Status:
Projektering under slutförande
Projektör:
WSP
Entrepenör:
Utses efter avslutad upphandling. Upphandling beräknas till juli- oktober 2021.
Projektledare:
Mikael Fischer

2021-02-24

Sträckan slås ihop med Vävra-Ödsmål

Sträckorna Vävra-Ödsmål och Ödsmål-Solberga slås ihop till en sträcka. Detta medför mindre justeringar i projekteringen. Byggnationen av VA-ledningarna planeras påbörjas under 2022.

 

2020-02-26

Ledningsrätten har vunnit laga kraft och projekteringen är färdigställd. Byggnationen kan påbörjas när byggnationen av sträckan Vävra – Ödsmål är så långt gången att det finns vatten i ledningarna i Ödsmål.

 

2020-02-20

Följ den här sidan 

Om du är intresserad av arbetet med vatten- och avloppsledningen mellan Ödsmål och Solberga. Här kommer vi löpande att informera när något viktigt händer i projektet. Det kan exempelvis vara när en utredning är klar och när projektet går in i ett nytt skede. När själva bygget av ledningen är i gång kan informationen på den här sidan mer handla om saker som exempelvis påverkar framkomligheten i området. Glöm inte att skriva in din e-postadress i rutan "Prenumerera på sidan". Då får du ett e-postmeddelande från kommunen när sidan uppdaterats med ny information.

  Sidan uppdaterades: