Ödsmål – Solberga

På den här sidan kan du följa arbetet med att bygga ut VA mellan Ödsmål och Solberga. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

Omfattning i tid projektering/utredning: maj 2019 - februari 2021
Omfattning i tid byggnation:
juni 2021 - november 2022
Status:
Projektering under slutförande
Projektör:
WSP
Entrepenör:
Utses efter avslutad upphandling. Upphandling beräknas till juli- oktober 2021.
Projektledare: Mikael Fischer

 

Planering: klar
Projektering: klar
Entrepenör: utses efter avslutad upphandling
Byggnation: anges när entreprenören utses
Projektledare: Mikael Fischer (e-post)

2020-02-26

Projekteringen klar

Ledningsrätten har vunnit laga kraft och projekteringen är färdigställd. Byggnationen kan påbörjas när byggnationen av sträckan Vävra-Ödsmål är så långt gången att det finns vatten i ledningarna i Ödsmål.

2020-02-20

Följ den här sidan 

Om du är intresserad av arbetet med vatten- och avloppsledningen mellan Ödsmål och Solberga. Här kommer vi löpande att informera när något viktigt händer i projektet. Det kan exempelvis vara när en utredning är klar och när projektet går in i ett nytt skede. När själva bygget av ledningen är i gång kan informationen på den här sidan mer handla om saker som exempelvis påverkar framkomligheten i området. Glöm inte att skriva in din e-postadress i den blåa rutan på den här sidan. Då får du ett e-postmeddelande från kommunen när sidan uppdaterats med ny information.

De andra sidorna som finns att följa hittar du här. 

  Sidan uppdaterades: